toespraken

3 December 2014

Toespraak bij de lancering van het boek 'Stad aan de stoof'

Dames en heren ondernemers en iedereen die aan de realisatie van dit boek heeft meegewerkt,
Mensen van de pers,

En al mensen die hier zijn gewoon vanwege hun -letterlijk-goede smaak,

Wij zijn een provincie met streken. Hoe dichter bij de stad, hoe meer…
Als provincie ondersteunen we onze streekproducten onder het label “lekkers met streken”. Te weinig is geweten dat heel veel lekkers met streken in de stad te vinden is.

Dat wilden we onderstrepen met dit boek. Want inderdaad de auteur schrijft het in zijn voorwoord, men zal het niet verwachten, maar de Antwerpenaar is te bescheiden. Hij is te bescheiden over de vakmanskunst die er met de jaren is opgebouwd en de culinaire pareltjes die er uit voortspruiten.

Goeie ideeën en samenwerkingen ontstaan niet zelden tussen pot en pint. Alleszins, met die overtuiging organiseerde de provincie vorig jaar twee Lekkers met Strekencafé’s. Met succes, want in die café’s kwamen de juiste mensen vanuit verschillende achtergronden op het juiste moment samen. Het was niet alleen een vruchtbare bodem voor de opmaak van ons strategisch meerjarenplan voor het hoeve- en streekproductenbeleid, daar werd ook de kiem gelegd voor ‘Stad aan de stoof’.

In de provincie Antwerpen staat de teller op 42 Vlaams erkende streekproducten, naast het Europees erkende Liers vlaaike. Een schitterend potentieel, dat garant staat voor veel kwaliteit. Die kwaliteit willen we natuurlijk bewaren én kenbaar maken. Promotie naar de consument is dan ook één van onze doelstellingen. Dat leidde de gesprekken in onze Lekkers met Strekencafé’s naar de actie “bundelen van verhalen van hoeve- en streekproducten”.
In de Kempen heeft men het boek “Lekker Kempens”. Iets soortgelijks voor stad en omgeving zou dus een mooie aanvulling zijn.

Ronald Ferket, onze gastheer van vandaag, gaf aan deze actie te willen trekken.

Als provincie hebben we niet getwijfeld om de totstandkoming van het boek voluit te faciliteren en te ondersteunen. We zagen RURANT vzw, het platform voor plattelandsontwikkeling in de provincie Antwerpen, als een geschikte coördinator. Voor het financiële luik waren er mogelijkheden vanuit de subsidiekorf van de dienst landbouw- en plattelandsbeleid, waar ook hoeve- en streekproductenbeleid onder zit. Zo hebben we de nodige middelen (41.000€) kunnen voorzien om dit boek te realiseren.

Als auteur werd niet geopteerd voor een stedeling, maar voor een BK, een Bekende Kempenaar, Dominic Depreeuw, zodat er met een onbevangen blik naar al het lekkers uit de stad gekeken werd en hij is daar uitermate in geslaagd.

Ik vermoed dat iedereen hier aanwezig gelooft in het belang van hoeve- en streekproducten. Het gebruik van hoeve- en streekproducten komt ten goede aan onze landbouw, met name voor de leefbaarheid op het platteland en de hele lokale economie. De centen die we uitgeven aan eten en drinken gaan niet naar een multinational maar vloeien terug naar plaatselijke producenten die hiér bij ons investeren in productinnovatie, in de uitbreiding van hun gamma, in extra tewerkstelling. Ook op vlak van het milieu. Omdat voedingswaren die dichtbij huis gemaakt en verbruikt worden een kleine ecologische voetafdruk hebben.

Ik ben ook erg dankbaar voor het imago dat hoeve- en streekproducten aan onze provincie geeft: een plaats waar het goed wonen en werken is en waar een kort of een lang verblijf altijd genieten is. Streekproducten vormen een grote meerwaarde voor de uitstraling van onze provincie.

Het resultaat van het boek is het werk van velen. Ik wil vandaag van de gelegenheid gebruik maken om enkele mensen specifiek te bedanken. Gastheer Ronald Ferket – het is dankzij zijn logistieke hulp dat hier talrijke redactievergaderingen plaatsvonden en dat we hier vandaag deze persconferentie kunnen houden – en RURANT vzw, , die de rol van trekker in dit verhaal heeft opgenomen. Het brein achter de meeste recepten in het boek; meesterkok Wim Rubbens en uiteraard iedereen die aan dit boek heeft meegewerkt: jullie zijn fantastische ambassadeurs voor lokale producten, ons platteland en voor onze provincie, waarvoor dank!
Jullie goesting om met lokale producten aan de slag te gaan heeft zich schitterend vertaald in dit boek; op een bijzonder verfijnde, eigentijdse en tegelijk toegankelijke manier. Ik ben ervan overtuigd dat het aanstekelijk zal werken en al diegenen die het boek in handen krijgt zal doen watertanden. Proficiat.

Dit boek maakt verbindingen; verbindingen tussen ondernemers en consumenten, tussen stad en platteland, tussen mensen en hun streek. Een boek dat mensen bij elkaar brengt en er zélfs in slaagt om ‘t stad en de provincie die (vooralsnog) haar naam draagt aan één gezamenlijke tafel te brengen waaraan iedereen graag aanschuift.
Ik geef graag het woord aan de man die de pen heeft vastgehouden, Dominic Depreeuw.

Ik dank u.

Inschrijven op de nieuwsbrief

* verplicht in te vullen

Selecteer hieronder "Email" om, conform de AVG wetgeving, toestemming te geven om onze nieuwsbrief naar u te versturen.

Je kan te allen tijde uitschrijven via een link onderaan elke e-mail.

We gebruiken Mailchimp als email tool. Door hieronder op "inschrijven" te klikken geef je aan dat je weet dat je gegevens naar Mailchimp worden verzonden ter verwerking. Leer meer over de privacy inspanningen van Mailchimp'.