toespraken

27 January 2017

Toespraak bij de informele netwerklunch Incubator Darwin

Dames en heren,

Willen we de kenniseconomie in onze regio verankeren en versterken, dan moeten we inzetten op initiatieven die onze bedrijven uitdagen om samen te innoveren. Het wetenschapspark Universiteit Antwerpen is de ideale plek waar kennis gedreven bedrijven actief in de sectoren Health, Environment en IT sneller kunnen groeien en betere producten ontwikkelen.

Dit is een absolute succesformule, want na 1 jaar is meer dan de helft van de beschikbare kantoren en laboratoria bij incubator Darwin ingevuld. We zijn bijzonder opgetogen dat we na 1 jaar hier staan. Wij zijn de vele bedrijven hier dankbaar dat ze voor incubator Darwin kiezen, ze zullen er geen spijt van hebben. En er is nog ruimte. Op deze campus zijn bedrijven van elk formaat, van prestarter tot multinational, welkom.

Start-ups delen hier ervaringen met collega-ondernemers en vaak kunnen ze er terugvallen op een netwerk van experten. Dat 50 % van deze bedrijven een hechte band heeft met de UAntwerpen bewijst dat we in ons opzet slagen om een waardevol en kennisintensief bedrijvennetwerk rond de Universiteit te verenigen. Ik wil dan ook bijzonder de Universiteit Antwerpen danken voor deze goede en succesvolle samenwerking.

De uitbouw van een community waarbinnen de jonge ondernemingen uit de incubator kennis kunnen delen met de meer mature bedrijven op het park, is een doelstelling die het team achter Darwin met de steun van provincie Antwerpen zeer ter harte neemt. Het voorbije jaar faciliteerde het provinciebestuur al 16 opleidingen over onder meer kapitaalsverwerving, salestechnieken en pitching. Voor 2017 maken we opnieuw budget vrij om vanuit het wetenschapspark innovatieve starters en groeiers te ondersteunen. Laat dit een warme oproep zijn om gebruik te maken van de vele mogelijkheden qua lezingen en opleidingen.
Dat ook het komende jaar de provincie inzet op de ondersteuning van de werking van de incubator en daarbij lezingen / opleidingen mogelijk maakt. Warme oproep om daar ook gebruik van te maken.

Ik wil van ganser harte het team van medewerkers, onder leiding van onze directeur Luc Broos, bedanken, die zich inzetten om deze incubator en het wetenschapspark richting succes sturen.

Tot slot is het natuurlijk belangrijk om niet enkel naar onze eigen resultaten te kijken. We bewonderen ook het reeds afgelegde parcours van de vele bedrijven. Ik wens hen bijzonder veel succes bij hun verdere groei en toekomstige uitdagingen. Jullie zitten hier in een omgeving en omkadering die net daarvoor het verschil kan maken.