toespraken

14 April 2016

Toespraak bij de eerste steenlegging van de sporthal Braxgata

Dames en Heren,
Beste vrienden,

We bewandelen in dit project als provincie een aantal nieuwe mogelijkheden om infrastructuur te realiseren. Eigenlijk is dit een vorm van publiek-private samenwerking, maar we noemen het niet zo. Het is wel een oplossing voor de probleemstelling: hoe in tijden van budgettaire schaarste toch komen tot realisaties?

De provincie Antwerpen zal namelijk zelf niet mee investeren in dit project. Sinds 2003 stelt de provincie Antwerpen echter wel gronden aan De Schorre via erfpacht ter beschikking aan de cvba Braxgata Invest. Daar hadden we uitstekende ervaringen mee. Daarom hadden we er geen enkel probleem mee om in het kader van dit nieuwe verhaal met bijkomende infrastructuur de erfpachtovereenkomst uit te breiden. De inplanting van de nieuwe sporthal komt namelijk deels op gronden die nog niet in erfpacht zaten. Zo komen er extra percelen bij. 29m² wordt uit de erfpacht onttrokken, maar er komt 1246m² grond extra in de erfpacht. Ook de periode van de erfpacht werd verlengd tot eind 2045.

In de erfpachtovereenkomst was de bestemming van de gronden enkel voor de hockeysport bedoeld. Dat wordt ook gewijzigd en uitgebreid tot sportinfrastructuur in het algemeen, zodat in de toekomst ook meerdere sporten hier hun thuishaven kunnen vinden.
Dit volstond echter niet om het project mogelijk te maken. Door het feit dat Braxgata geen eigenaar, maar slechts erfpachter is, was het niet mogelijk om gunstige financiële voorwaarden voor de lening te bekomen.

Nu, in het verleden was de provincie al eens eerder met een gelijkaardige problematiek geconfronteerd, met name bij het Sportpaleis. Daar werd dit opgelost doordat de provincie als erfpachtgever zich ook borg stelde voor de erfpachtnemer, de uitbater van het Sportpaleis, het bedrijf van Jan Van Esbroeck en Jan Vereecke. Naar analogie is dit dan ook hier toegepast. En Ik leg ook heel graag de link met de Sportpaleis in Deurne. Ik zal u niet moeten zeggen dat het parcours dat de twee Jannen daar hebben kunnen afleggen fenomenaal is. Indien we met dit initiatief voor deze regio hetzelfde kunnen realiseren, niet op cultureel, maar op sportvlak dan, is onze doelstelling als openbaar bestuur geslaagd.
En inderdaad collega, de tijd dat iedereen alles alleen deed, is voorbij. Samenwerken en samen zoeken naar goede oplossingen, zoals deze, zullen in de toekomst meer dan ooit nodig zijn. Op die manier kunnen projecten blijven realiseren, die de gehele samenleving en een divers publiek, van jong tot oud, samenbrengt en in beweging brengt.

Laat ons hopen dat we als faciliterende overheid, zoals mijn collega terecht zegt, in de toekomst nog zulke mooie en ambitieuze projecten kunnen vergemakkelijken en faciliteren.

Ik wens alle partijen in dit verhaal dan ook veel succes

Inschrijven op de nieuwsbrief

* verplicht in te vullen

Selecteer hieronder "Email" om, conform de AVG wetgeving, toestemming te geven om onze nieuwsbrief naar u te versturen.

Je kan te allen tijde uitschrijven via een link onderaan elke e-mail.

We gebruiken Mailchimp als email tool. Door hieronder op "inschrijven" te klikken geef je aan dat je weet dat je gegevens naar Mailchimp worden verzonden ter verwerking. Leer meer over de privacy inspanningen van Mailchimp'.