toespraken

28 May 2013

Toespraak bij de Eerste steenlegging van de nieuwe innovatieve stallen in het proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel

Dames en heren

Omdat de pluimveesector een belangrijke economische speerpuntsector is voor de Provincie Antwerpen heeft het provinciebestuur zich geëngageerd om verder te investeren in de werking van het Proefbedrijf Pluimveehouderij.

“Op deze 20steverjaardag van het Proefbedrijf Pluimveehouderij maken we eigenlijk ook een zeer grote doorstart voor de toekomst.”

We zijn dan ook zeer verheugd dat we met de financiële hulp van de Vlaamse Overheid en de Antwerpse én Vlaamse pluimveesector, 2 nieuwe proefstallen kunnen bouwen.

Volgens ons heeft de pluimveesector nog wel degelijk een toekomst in onze regio.

  • Kippenvlees en eieren zijn kwaliteitsproducten die gezond zijn, die deel uitmaken van alle keukens, of het nu gaat om Marokkaanse Tajine, de Poulet Yassa uit Senegal, de Moambe uit Kongo, kip tandoori uit het nochtans vegetarisch land bij uitstek India, het duizendjarig ei uit China, of onze eigen omelet of uitsmijter. Kip en ei worden in alle culturen geconsumeerd. Ze zijn bovendien gemakkelijk klaar te maken en zijn zeer goed toepasbaar in kant- en klaar maaltijden.
  • Door deze voedingsmiddelen in deze regio te produceren kan ook beter ingespeeld worden op de vraag naar verse producten en kan de zo gevraagde transparantie van onze voeding beter gegarandeerd worden.

We moeten er wel rekening mee houden dat in deze regio de bevolkingsdichtheid steeds zal toenemen. Enerzijds wil dit zeggen dat er steeds meer consumenten bijkomen met meer afzetmogelijkheden. Anderzijds zijn deze consumenten ook burgers voor wie veilig voedsel, een gezonde leefomgeving en dierenwelzijn zeer belangrijke aandachtspunten zijn.

De belangrijkste opdracht voor het Proefbedrijf Pluimveehouderij zal ook in de komende jaren het volgende inhouden:

De pluimveehouders de nodige kennis en informatie aanreiken zodat ze kunnen inspelen op de vraag naar kippenvlees en eieren en tegelijk rekening houden met de maatschappelijke aandachtspunten, waarbij ze ook nog een volwaardig inkomen kunnen realiseren.

Deze nieuwe proefstallen zijn dan ook ontworpen om oplossingen voor de vragen van morgen te zoeken en geen enkel maatschappelijk debat uit de weg te gaan:

In de leghennenstallen zullen 3 verschillende huisvestingssystemen geïnstalleerd worden die allen beantwoorden aan de Europese normen inzake dierenwelzijn.

De opdracht in deze stallen zal er in bestaan om oplossingen te zoeken voor de uitdagingen die met deze nieuwe huisvestingssystemen gepaard gaan inzake economische leefbaarheid, arbeidsomstandigheden, gezondheid van de dieren en een vrijwaring van de milieubelasting.

De nieuwe proefstallen voor de leghennen én de vleeskuikens zullen uitgerust zijn met een klimaatregelingssysteem dat energiezuinig is en emissieonderzoek zal toelaten.

Emissie-reducerende technieken, een van de grootste uitdagingen voor de nabije toekomst, zullen hiermee gemakkelijker en efficiënter kunnen onderzocht worden.
In beide stallen zal de lucht immers afgevoerd worden via een centrale ‘schoorsteen’. Dit zal toelaten alle gewenste zuiverings- en meettechnieken te plaatsen.
Mochten jullie tijdens latere fases van het bouwproces op deze werf komen en zich afvragen wat de torens naast de stallen zijn, het zullen de emissie-labo’s zijn.

Om zoveel mogelijk open te staan voor geïnteresseerden en ook om transparant te zijn naar de consument, zullen er bezoekersgangen achter glas voorzien worden. Deze zullen om hygiënische redenen volledig afgeschermd zijn van de dieren en ook van de dienstgangen voor het personeel, maar toch toelaten de dieren goed te kunnen observeren .

De leghennenstal zal bestaan uit 12 proefafdelingen waarin drie verschillende systemen van huisvesting (2 volières en 1 verrijkte kooi). De verschillende proefafdelingen zijn gescheiden qua klimaatregeling.
In deze stal zal een energiezuinig systeem geplaatst worden door het gebruik van een warmtewisselaar voor het drogen van de mest. Hierbij wordt de warmte van de uitgedreven stallucht gerecupereerd.

De vleeskuikenstal zal uit 8 klimaatgescheiden proefafdelingen waarbij een nieuw ventilatie concept zal gebruikt worden dat de ammoniakemissies tot een minimum beperkt.
De uitrusting van de vleeskuikenstal zal een nieuw ventilatieconcept toelaten het ideale microklimaat op dierniveau te bekomen. Hiermee beoogt men de diergezondheid te optimaliseren en terzelfdertijd het energiegebruik terug te dringen.

Kortom, ik hoop dat we ook een de toekomst nog een belangrijke rol kunnen spelen om samen met de andere spelers in de pluimveesector ervoor te zorgen dat de burger over kwaliteitsvol en betaalbare voeding kan beschikken.