toespraken

15 November 2017

Toespraak bij de eerste opleiding 'laat je niet verrassen door mestgassen'

Dames en heren,
Beste vrienden,

De provincie Antwerpen zet met haar landbouwbeleid resoluut in op de toekomst. Zo ontwikkelen en stimuleren we duurzame en innoverende landbouw. Voor ons is het geheel van landbouw met al zijn leveranciers en afnemers, het zogenaamde agrocomplex, dan ook een belangrijke economische speerpuntsector.

We doen dat als provincie natuurlijk niet alleen, maar zijn maar al te blij dat vele partners mee aan de kar trekken. En dat ook vanuit de sector volop wordt ingezet op innovatie en vandaag met dit project specifiek op arbeidsveiligheid.

Voor zulke projecten hebben we bij de provincie de subsidiekorf Landbouw, waarmee we organisaties willen stimuleren om op die innovatieve en duurzame kar te springen. En ik kan ondertussen vaak zelf vaststellen dat er geen enkele andere sector is die de voorbije 10 jaar zo fel geëvolueerd en geïnnoveerd is als de landbouwsector.

Dit initiatief van Boerenbond, samen met de brandweerzone en verschillende gemeenten, past mooi binnen onze doelstelling om in de eerste plaats de kennis en expertise binnen de landbouwsector te verhogen. We zetten daarbij vooral in op de uitdagingen waar de land- en tuinbouwsector tegenwoordig voor staat. Jaarlijks gebeuren er namelijk nog steeds ongevallen met mestgassen, kuilgassen en opgehoopte gasvorming in gesloten wateropvang, soms zelfs met fatale afloop.

Daarnaast trachten we zoveel mogelijk de ontwikkelruimte voor duurzame landbouw te vrijwaren. Daarbij is het ten derde ook belangrijk om het maatschappelijk draagvlak voor landbouw te verhogen.

Als provincie leiden we ook jonge mensen op tot land- en tuinbouwers in onze landbouwscholen te Mechelen en Stabroek. En via de provinciale proefcentra en proefbedrijven verhogen we de kennis en expertise binnen de landbouwsector. Voor de groenteteelt zijn er de proefcentra van Sint Katelijne Waver en Hoogstraten, voor pluimvee het proefbedrijf in Geel en voor melkvee en voedergewassen onze Hooibeekhoeve.

Met deze provinciale aanpak kiezen we resoluut voor een duurzame toekomst voor de Landbouw in de provincie Antwerpen. En gelukkig met de steun en in goede samenwerking met tal van partners, zoals Boerenbond.