toespraken

24 February 2016

Toelichting tijdens de persconferentie bij de voorstelling van Strategisch Commercieel Plan Detailhandel Herenthout, Grobbendonk, Herentals

Geachte aanwezigen,

De provincie Antwerpen is al enkele jaren zeer actief op vlak van detailhandel, een sector in stroomversnelling. Ook studiebureaus en belangengroepen die vandaag (terecht) aandacht geven aan de problematiek van detailhandel halen hun mosterd bij het zeer uitgebreide en actuele studiemateriaal van de vijf provincies.

De markt is niet meer in evenwicht, er is een overaanbod aan handelsoppervlakte, dat is één van de belangrijkste conclusies uit de interprovinciale studies. De oorzaak ligt bij de snelle aangroei van b.v. baanwinkels. Dit verscherpt de concurrentie, doet winstmarges wegsmelten, met leegstand tot gevolg, vooral in de centra. De provincie gaat dan ook voluit voor kernversterking en complementaire winkelgebieden.

De provincie zet sinds 2014 detailhandelscoaches in. Onze experts geven steden en gemeenten inzicht in hun eigen situatie en begeleiden hen bij een aangepast detailhandelsbeleid.

Lokale besturen kunnen steeds meer zelf beslissen, maar hebben daar vaak te weinig middelen en expertise voor. Ze hebben dus ondersteuning nodig om hun detailhandel weer op de rails te krijgen en zich voor te bereiden op de snelle evoluties van morgen. Met het nieuwe winkeldecreet wordt die nood nog groter. De provincie speelt al enkele jaren - vaak in de luwte - een centrale rol als expert in detailhandel. In 2016 schakelen we een versnelling hoger met oog op het nieuwe winkeldecreet

Alle steden en gemeenten kunnen impactanalyses laten uitvoeren om het effect te berekenen van nieuwe retail-ontwikkelingen op hun bestaand aanbod. Dat doen we met RetailCompass, onze innovatieve tool, ontwikkeld in samenwerking met de vijf provincies.

De analyses van de provincie geven zicht op de interne concurrentie tussen b.v. handelskernen, shoppingcentra en baanwinkels. Er zijn vorig jaar ruim twintig impactanalyses gemaakt, we verwachten in 2016 minstens het dubbele.

Jaarlijks publiceren de provincies onderzoeksresultaten met nieuwe inzichten in marktmechanismen en recente tendensen in detailhandel. In 2016 start de provincie Antwerpen een project rond grensoverschrijdende baanwinkelconcentraties, samen met de provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen.

Alle steden en gemeenten kunnen permanent beschikken over actuele data en beroep doen op geavanceerde tools. Er worden regelmatig opleidingen georganiseerd voor schepenen en lokale ambtenaren. Bijna 3 op 4 gemeenten roepen regelmatig advies in voor concrete dossiers. 1 op 3 lokale besturen heeft een overeenkomst voor begeleiding door een detailhandelscoach.

We blijven hét aanspreekpunt voor steden en gemeenten. Onze coachen begeleiden in 2016 opnieuw lokale besturen om een toekomstvisie en Strategisch Commerciële Plan uit te werken, kernwinkelgebieden af te bakenen, winkelarme gebieden te definiëren en hun handels- en ruimtelijk beleid op elkaar af te stemmen.