toespraken

29 January 2013

Toelichting gedeputeerde Ludwig Caluwé bij de financiële nota van het aangepast meerjarenplan en bij de financiële nota 2013

In zijn uiteenzetting benadrukte Ludwig over de oorzaken van de opgebouwde tekorten.

Aan de hand van een curve blijkt dat de inkomsten zowel in 2009 als in 2011 een opvallende neerwaartse trend kenden. In 2009 ligt de verklaring enerzijds in het feit dat er minder dividenden werden ontvangen van Dexia/Gemeentelijke Holding en de energieintercommunale en anderzijds in het onregelmatig ritme van de doorstorting van de opbrengst uit de onroerende voorheffing.

Ook in 2011 was er sprake van een tragere doorstorting dan gepland.

Verder werd in de jaren 2010 en 2011 een sober begrotingsritme werd aangehouden. Het is de verdienste van zijn voorganger, de heer Röttger, dat de rekening 2012 sluit met een licht overschot. Wel moet hierbij ook worden opgemerkt dat dit resultaat gunstig werd beïnvloed door de ontvangst van 20 miljoen EUR die normaal in 2011 had geïnd moeten worden.

In de toekomst zal ernaar gestreefd worden om de uitgaven structureel in evenwicht te brengen met de inkomsten.

Inschrijven op de nieuwsbrief

* verplicht in te vullen

Selecteer hieronder "Email" om, conform de AVG wetgeving, toestemming te geven om onze nieuwsbrief naar u te versturen.

Je kan te allen tijde uitschrijven via een link onderaan elke e-mail.

We gebruiken Mailchimp als email tool. Door hieronder op "inschrijven" te klikken geef je aan dat je weet dat je gegevens naar Mailchimp worden verzonden ter verwerking. Leer meer over de privacy inspanningen van Mailchimp'.