toespraken

30 November 2020

Slotwoord webinar vleeskippen

Dag iedereen! Net als jullie heb ik het afgelopen anderhalf uur geluisterd naar de tweede webinar van het Proefbedrijf Pluimveehouderij. Deze keer gingen de presentaties over ons onderzoek én dat van de Wageningen Universiteit naar vleeskuikens.

Voor het provinciaal Proefbedrijf Pluimveehouderij was het heel interessant om binnen het EU-project Healthy Livestock samen te werken met de Wageningen Universiteit. Onze dank gaat dan ook uit naar dr. Roos Molenaar die de resultaten van dit onderzoek, dat uitgevoerd werd in de vleeskuikenstallen in Geel, kwam toelichten. Ik denk dat elke vleeskuikenhouder wel wil weten hoe de weerbaarheid van vleeskuikens verhoogd kan worden. De vergelijking tussen de 3 verschillende uitkomstsystemen op het gebied van kuikenkwaliteit, uitgroei parameters en slachtkwaliteit, geven bruikbare inzichten voor de sector.

Met betrekking tot het onderzoek met temperatuurcurves blijkt dat het belangrijk is om met alle aspecten rekening te houden. Een verlaging in temperatuur resulteerde enerzijds in een positief effect op parameters als technisch resultaat en energieverbruik, maar was anderzijds eerder negatief naar strooiselkwaliteit en welzijn. Daarnaast dient in de toekomst ook meer en meer rekening gehouden te worden met emissies van ammoniak, stof en geur. Belangrijk is om al deze aspecten samen te nemen en te bekijken hoe je ze best toepast in je eigen bedrijf.

De presentatie over ‘De Andere Kip’ leek me zeer interessant voor pluimveehouders die overwegen om een ‘meerwaardekip’ te produceren. Goed om weten dat er verschillende concepten mogelijk zijn en dat elke pluimveehouder voor zichzelf kan uitmaken waar hij/zij de focus op wil leggen (dierenwelzijn, milieu, …).

Niet onbelangrijk bij het op de markt brengen van ‘een andere kip’ is de bewustmaking van consumenten.  Consumenten moeten zich bewust zijn van het feit dat een dergelijke conceptkip meer kost dan de kippen die nu in de winkelrekken liggen.

Pluimveehouders doen er dan weer goed aan om zich goed voor te bereiden en te informeren alvorens met een conceptkip te starten. Met dit project hebben de betrokken onderzoeksinstellingen de geïnteresseerde pluimveehouders handvaten en ideeën gegeven. Wie vragen of bedenkingen heeft, kan deze ook nog na afloop van dit webinar stellen aan onze onderzoekers.

Hierbij rond ik deze leerrijke maandagnamiddag af! Ik zei het op het einde van onze webinar vorige week al: het blijft jammer dat ons netwerkmoment nu wegvalt. Maar, niet getreurd, van zodra we weer een fysieke studiedag mogen organiseren in Geel, horen jullie iets van ons. Ondertussen zijn we blij dat we jullie via deze weg hebben kunnen bijpraten over lopend onderzoek.

Bedankt voor jullie vragen en feedback en tot binnenkort!