toespraken

24 November 2020

Slotwoord webinar leghennen

Zo, we zijn bij het slotwoord van deze webinar gekomen! De sprekers hebben jullie een mooie update gegeven van enkele onderzoeken die zeer actueel zijn. De thema’s die als een rode draad door deze online studienamiddag liepen, waren duurzaamheid, rendabiliteit en dierenwelzijn. Wat me vooral opviel is hoe de onderzoekers van het Proefbedrijf Pluimveehouderij en hun collega’s van de Wageningen University & Research (WUR) en ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij en Voedingsonderzoek) deze thema’s verweven in hun projecten zodat de onderzoeksresultaten relevant zijn voor pluimveehouders en bij uitbreiding voor de volledige pluimveesector.

We eindigden met MiteControl, het Interreg-project over de bestrijding van de rode vogelmijt waar het provinciale Proefbedrijf in Geel trekker van is. Ik was erbij toen dit project in oktober 2018 gelanceerd werd en merk op dat er sinds de start al heel wat behandelingsopties onderzocht zijn, waaruit drie concrete strategieën zijn voortgevloeid die nu volop getest worden zowel in onze eigen leghennenstal als op Vlaamse pilootbedrijven.

Dit is een waardevol project aangezien rode vogelmijt nefast is voor het welzijn van de hennen én voor de omzet van pluimveehouders. MiteControl zet maximaal in op het gebruik van niet-chemische middelen en ziet chemische producten enkel als laatste redmiddel. In een volgende stap bekijken we hoe cameratechnologie die ontwikkeld is om het gedrag van hennen te linken aan het aantal rode vogelmijten ons ook kan helpen om andere relevante problemen in de pluimveehouderij letterlijk in beeld te brengen. We zijn nu vooral benieuwd hoe jullie daar tegenaan kijken! Vul dus zeker de bevraging in waar Hanne naar verwees.

Ook al missen we nu een gezamenlijk verpoosmoment met een drankje en een informele babbel, we zijn blij dat we jullie vandaag via Teams Live drie presentaties over leghennenonderzoek konden serveren. Wie nog vragen heeft: stel ze in de chat! We zetten binnenkort een overzicht van alle vragen en antwoorden op onze website.

Laat ons hopen dat we elkaar in 2021 weer in levenden lijve kunnen treffen! Hou het gezond en tot binnenkort.