toespraken

16 March 2017

Interview tijdens de JCI-award

Wat doet de provincie om jonge ondernemers te helpen?

Als gedeputeerde voor economie vind ik het belangrijk dat we vanuit de provincie de ondernemerszin bij jongeren actief ondersteunen en stimuleren. De ondernemers van morgen zitten vandaag nog op de schoolbanken, dus daar start het voor ons ook.

Via de Vlajo Mini-ondernemingen, waarvan ik gisteren nog de winnaar mocht feliciteren, en ook dit schooljaar hebben we opnieuw een samenwerking opgezet met de drie Voka- Kamers van Koophandel uit de provincie Antwerpen. De Vliegende StartersBrigade brengt het ondernemerschap dichter bij de leerlingen uit het middelbaar onderwijs met inspiratiesessies van jonge ondernemers uit de praktijk.

We zorgen er ook voor dat bedrijven en jonge starters fysieke ruimte krijgen. In Westerlo is het provinciaal centrum Duurzaam Bouwen en Wonen, alom gekend en geprezen onder de naam ‘Kamp C’ de place to be is voor een duurzame bouwsector. De jonge starters en spin-offs worden er warm omkaderd.

Via de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen creëren we bedrijventerreinen en bedrijfsinfrastructuur. Zo is er bijvoorbeeld het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel, een unieke bedrijfssite van 30 ha. Om de kenniseconomie in onze regio te verankeren en te versterken, zetten we in op initiatieven die de bedrijven uitdagen om samen te innoveren. Eén jaar geleden opende incubator Darwin er de deuren. Jonge, innovatieve bedrijven die openstaan voor samenwerking met de universiteit werken er hard aan hun toekomst. Vandaag hebben al 12 ondernemingen de stap naar Darwin gezet en zijn meer dan de helft van de beschikbare kantoren en laboratoria ingevuld.

Waarom ondersteunt de provincie Antwerpen de JCI-award Antwerpse Jonge Ondernemer?

Het is belangrijk dat we vandaag de ondernemers van morgen klaarstomen. Wij vinden het als provincie daarom ook evident om jaarlijks de Award voor de Antwerpse Jonge Ondernemer te ondersteunen. Zowel de provincie als JCI geven met deze prijs het signaal dat ondernemerschap noodzakelijk is voor onze maatschappij. Er is al veel progressie gemaakt in de provincie Antwerpen. Onze provincie Antwerpen telt het grootste aantal nieuwe ondernemingen van alle Belgische provincies namelijk 17%.

Deze award zet het jonge ondernemerschap in de kijker, met enkele duidelijke en inspirerende voorbeelden. Ook op deze manier proberen we er mee voor te zorgen dat jongeren aangetrokken worden tot ondernemen. In die zin is onze ondersteuning voor deze award in de lijn met ons provinciaal economisch beleid om het ondernemerschap in de provincie Antwerpen te stimuleren, te verduurzamen en te ondersteunen.

De vier genomineerden tonen vandaag aan dat ondernemen meer dan ooit weer in is. Het is geen straf om een eigen zaak op te richten, nee, het wordt meer dan ooit beschouwd als een verdienstelijke prestatie.

Enkel zo kunnen we onze economische toekomst veilig stellen, alsook blijven meespelen in de top van Europa.

De genomineerden én de organisatoren wil ik dan ook van harte danken voor de risico’s en voor de inspanningen die u als jonge ondernemers verricht! Nog veel succes.