toespraken

12 February 2013

Inleiding op de studienamiddag op de Hooibeekhoeve

Dames en heren,

De productie van melk en de teelt van voedergewassen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Goed management op vlak van voedergewassen bepaalt niet alleen het inkomen van de boer maar heeft ook zijn weerslag op het milieu.

De teelten maïs en grasland bepalen voor onze provincie het landschap, dat stelt niemand in vraag.

Maar wat vaak vergeten wordt is het economische belang van deze teelten voor de melkveehouderij: Voor de boerende boer is en blijft zijn grond immers productiefactor n°1.

Daarom blijft de provincie Antwerpen als medefinancierder van het Landbouwcentrum voor Voedergewassen de werking van deze vzw steunen. Het logo van het Landbouwcentrum voor Voedergewassen moet staan voor objectief, praktijkgericht en onafhankelijk onderzoek. Door samenwerking van partners uit gans Vlaanderen worden middelen en kennis samengevoegd tot wat jullie vandaag voorgeschoteld krijgen.

De Hooibeekhoeve is één van die partners. De provincie steunt de proefveldwerking hier door inzet van heel wat mensen gaande van onderzoekers tot techniekers, maar ook via de investeringen. Op de gronden van de pas aangekochte hoeve werden reeds 2 proeven opgestart, maar ook op vlak van investeringen in materiaal zit de Hooibeekhoeve niet stil :

•Recent werd een droogoven aangekocht die de capaciteit voor het bepalen van de droge stof hier op de Hooibeekhoeve meer dan verdrievoudigt.

•In de pijplijn zit de installatie van een weegbrug op de hoeve die ervoor zal zorgen dat er ook voor de praktijkpercelen meer zicht is op opbrengsten

•en voor wat betreft de opbrengstbepalingen op de proefvelden zelf wordt momenteel onderzocht welke investeringen aangewezen en haalbaar zijn

Naast het economische belang van de voedergewassen mogen we ook het ecologische aspect niet vergeten. Bemesting en de effecten van het mestdecreet zijn reeds lang thema nummer 1 op de Hooibeekhoeve. Met de oprichting van het CVBB(wat het is gaat men zo dadelijk in de eerste presentatie nog eens uitleggen), en de rol van het LCV als partner hiervan staat het proefveldonderzoek nog dichter bij de dagelijkse praktijk.

Daar waar in het verleden enkel op vlak van erfbeplanting de voorlichting van de Hooibeekhoeve ging tot op het niveau van het individuele bedrijf, start de Hooibeekhoeve -onder de koepel van CVBB- vandaag met een adviesdienst voor bemesting. Voor u als landbouwer is het dé kans om op maat van uw bedrijf en uw wensen een bemestingsadvies te krijgen. De analyses die hiervoor moeten gedaan worden op uw bedrijf worden alvast vanuit de overheid gesubsidieerd.

Maar vandaag blijft het bij groepsvoorlichting. Ik ben dan ook blij u hier in deze getale te mogen verwelkomen. Ook ik ben net als u geïnteresseerd in wat de organiserende partners – en dat zijn Hooibeekhoeve , Vlaamse overheid departement landbouw en Boerenbond - ons hier vandaag voorschotelen.

Ik heb begrepen dat Mathias Abts , verantwoordelijke van de Vlaamse overheid van mij het woord gaat overnemen en ons de sprekers zal voorstellen.

Inschrijven op de nieuwsbrief

* verplicht in te vullen

Selecteer hieronder "Email" om, conform de AVG wetgeving, toestemming te geven om onze nieuwsbrief naar u te versturen.

Je kan te allen tijde uitschrijven via een link onderaan elke e-mail.

We gebruiken Mailchimp als email tool. Door hieronder op "inschrijven" te klikken geef je aan dat je weet dat je gegevens naar Mailchimp worden verzonden ter verwerking. Leer meer over de privacy inspanningen van Mailchimp'.