toespraken

Vragen voor Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid, Marie Arena

17 November 2014

Inleidende toespraak bij de infosessie rond stroomonderbreking Essen

Goede avond dames en heren

Het is de rol van Kamp C, als Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen van de Provincie Antwerpen, om de transitie naar een duurzame samenleving te versnellen en dit doet zij door de bouwsector, de lokale overheden en de burgers te informeren, te sensibiliseren en met name te inspireren. Eén van de belangrijke infosessies op dit moment gaat over het nemen van energiebesparende maatregelen. Deze maatregelen kunnen uiteraard zeer ruim geïnterpreteerd worden: van het overschakelen op energiezuinige apparaten tot het ontwikkelen van duurzame wijken en bedrijfsterreinen… .

Naar aanleiding van het aangekondigde afschakelplan in de Provincie Antwerpen, wil Kamp C echter graag de tijd nemen om een groot aantal energiebesparende maatregelen met jou onder de loep nemen.

Naar aanleiding van het Vlaamse afschakelplan heeft Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx de burgemeesters geïnformeerd en probeert de provincie die ongerustheid weg te nemen door een oproep naar organisaties en bedrijven te lanceren om werk te maken van een deftig plan van aanpak met voorbereidende maatregelen en wat te doen bij afschakeling.
Verder pakt de provincie ook uit met de ON/OFF sensibiliseringscampagne. Daarbij wordt opgeroepen om samen een afschakeling te voorkomen door het stroomverbruik te beperken.
De weg naar een duurzame samenleving is ingeslagen en ook het klimaatplan van de provincie ondersteunt dit. Zo wil de provincie een klimaatneutrale organisatie zijn tegen 2020 en daarbij zo veel mogelijk gemeenten motiveren om ook dit engagement te nemen.
Je merkt dus dat de provincie via verschillende kanalen het fenomeen wil aankaarten en aanpakken.

Maar vanavond zullen we u al een zo duidelijk mogelijk beeld geven van de mogelijke problematiek en de bijhorende oplossingen. Daarvoor geef ik graag het woord aan An de Vriendt van Kamp C voor de infosessie “Stroomuitval voorkomen. De Kernzaken op een rij.”.