Patrimonium

17 October 2019

Tentoonstelling Wankel van Frans Van Praet in het Antwerpse provinciehuis

Van 21 oktober tot 20 december 2019 kan je in het Antwerpse provinciehuis werk van ontwerper-kunstenaar Frans Van Praet bekijken. De veelzijdige ontwerper-kunstenaar Frans Van Praet werd 80 jaar en is nog altijd actief. 

"Het provinciebestuur geeft de kunstenaar de primeur om zijn werk tentoon te stellen in de publieke ruimte van het nieuwe provinciehuis. Met het nieuwe provinciehuis kiest de provincie resoluut voor een open huis met efficiënt gebruik. Na buurtparkeren, de buurderij en Study360 stellen we het provinciehuis nu open voor een tentoonstelling" aldus Ludwig Caluwé.

De provincie Antwerpen en de kunstenaar kennen elkaar immers al langer. De werken van Frans Van Praet zijn ruim vertegenwoordigd in de provinciale kunstcollectie. Deze worden nu aangevuld met andere kunstobjecten van Van Praet. William Elias is curator en vatte de tentoonstelling op als een presentatie van ontwerpen.

Onder de noemer WANKEL maakt Van Praet nu een genereuze keuze uit zijn lange loopbaan. De tentoonstelling voert de bezoeker langs meer dan 80 objecten die een kijk geven op de verscheidenheid van zijn creaties. Naast de bekende Sevillazitjes, waarmee Van Praet in 1992 doorbrak naar een breder publiek, worden ook recentere meubelobjecten en een keuze uit zijn ‘hommages’ getoond.

Met de tentoonstelling WANKEL wil Frans Van Praet ook een lans trekken voor meer creativiteit en duurzaamheid in onze samenleving. Oplossingen bedenken, creatief te zijn... Het is dát wat Frans Van Praet in onze samenleving steeds meer mist. Dat we steeds minder kiezen voor creëren en steeds meer voor massaconsumptie.

Een afzonderlijke sectie in de presentatie is voorbehouden voor de reeks Louteringsberg, met sculpturen die verwijzen naar De goddelijke komedie van Dante.

De tentoonstelling loopt van maandag 21 oktober tot vrijdag 20 december 2019 en is vrij toegankelijk tijdens weekdagen van 8 tot 18 uur. Gesloten tijdens het weekend en op 1, 11 en 15 november. Adres: provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, Antwerpen. Info: www.provincieantwerpen.be.