Patrimonium

6 July 2016

Provinciehuis groeit met één verdieping per maand

Met het plaatsen van de staalstructuur vangt net voor het bouwverlof op de werf van het nieuwe provinciehuis een nieuwe fase aan. Gedeputeerde Ludwig Caluwé kondigde tijdens een exclusief werfbezoek aan dat de bouw de komende maanden telkens met één verdieping per maand zal groeien.

Op de werf van het nieuwe provinciehuis wordt momenteel de brug, die de twee voeten van het nieuwe gebouw verbindt, gelast. Die brug is 32 meter lang en 25 meter breed, ze overspant met haar 12 meter hoogte twee verdiepingen. De brug zal de torsie in het gebouw dragen en is daarmee een belangrijk onderdeel van het bouwwerk.

In totaal zijn 2000 lasuren nodig om de staalstructuur te realiseren. Hiervoor is de werf gedurende 20 werkuren per dag open. De buurt werd uitvoerig geïnformeerd. Voorlopig is er geen overlast en er wordt ook geen geluidshinder verwacht.

Eens de brug gebetonneerd is, komt het gebouw boven de bomengrens uit en is het een stuk zichtbaarder. “Maand na maand zal het gebouw verdieping per verdieping groeien”, blikt gedeputeerde Ludwig Caluwé, bevoegd voor Patrimonium, vooruit op de planning voor de komende maanden. “Vlak voor de zomer van 2017 bereikt het bouwwerk zijn hoogste punt op 58 meter.”

Ook in de pers kreeg dit aandacht:
ATV
Gazet van Antwerpen
Het Laatste Nieuws

Certificaat duurzaamheid

Het nieuwe provinciehuis is zijn tijd ver vooruit, zowel architectonisch als technisch. Gedeputeerde Ludwig Caluwé mocht uit handen van Arnold Schauteet van BOPRO het BREEAM-certificaat ‘Design Stage’ (ontwerp) ontvangen. Dit certificaat beloont de ambitie van de provincie en het goed doordacht ontwerp. De vooropgestelde ambitie ‘Excellent’ (de op 1 na hoogste score) wordt ruimschoots behaald: 74,3% (70% vereist). BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) is wereldwijd de meest gebruikte methode voor het bepalen van de duurzaamheidsprestatie van gebouwen. De negen beoordelingsthema’s zijn management, energie, gezondheid en welzijn, transport, water, materialen, afval, grondgebruik en ecologie, vervuiling. Na de uitvoering zal het certificaat ‘Post Construction’ (uitvoering) kunnen overhandigd worden.

Gedeputeerde Ludwig Caluwé: “Wat duurzaamheid en energiezuinig bouwen betreft, zal het nieuwe provinciehuis het neusje van de zalm zijn. Aangezien dit gebouw lange tijd moet meegaan, is het perfect afgestemd op toekomstige noden.”