Patrimonium

3 March 2016

Provinciebestuur deelt parkeerplaatsen met buurt, eerste kleinschalig project is proeftuin voor grote parking nieuw provinciehuis

Sinds 1 maart deelt de provincie Antwerpen parkeerplaatsen van één van haar kantoorgebouwen met buurtbewoners. Het gaat om een kleinschalig project van vijf plaatsen op een bovengrondse parking in de Boomgaardstraat in Antwerpen. De provincie werkt hiervoor samen met parkeerbedrijf GAPA. Het provinciebestuur wil in de toekomst ook de veel grotere parking onder het nieuwe provinciehuis delen met de buurt.

“Met deze buurtparking speelt de provincie Antwerpen in op het initiatief om de parkeerdruk te verminderen. Zo blijft er meer ruimte op straat voor auto’s die dichtbij een parkeerplaats nodig hebben, en ook meer ruimte voor groen of speelruimte.”, aldus Ludwig Caluwé, bevoegd voor Patrimonium.

Bij dit eerste kleinschalige initiatief huren vijf buurtbewoners via parkeerbedrijf GAPA een parking van 36,82 euro per maand. Ze ontvangen een toegangskaart voor de bovengrondse parking van het Coveliersgebouw in de Boomgaardstraat in 2018 Antwerpen. Zij kunnen de parking dan ’s avonds en in het weekend gebruiken.

Proeftuin voor nieuw provinciehuis

Dit nieuwe initiatief is ook een interessante proeftuin voor toekomstige, grotere initiatieven. Want van zodra de ondergrondse parking van het nieuwe provinciehuis klaar is voor ingebruikname, wordt die ook ’s avonds en in het weekend opengesteld voor de buurt. Gedeputeerde Caluwé: “We willen er een punt van maken om een meerwaarde te bieden aan de buurtbewoners. Dat doen we niet enkel met een gloednieuw park, maar ook door de ondergrondse parking te delen met de buurt.”