Patrimonium

12 November 2020

Provincie Antwerpen verkoopt 3 campussen aan AP Hogeschool

De provincie Antwerpen verkoopt de Antwerpse hogeschoolcampussen Ellermanstraat, Lange Nieuwstraat en Meistraat aan de AP Hogeschool. Tot nog toe beheerde de provincie dit patrimonium, waarvan AP Hogeschool het vruchtgebruik had. 

Als inrichtende macht van de voormalige Plantijn Hogeschool investeerde de provincie Antwerpen sterk in hoger onderwijs. In 2000 werd campus Meistraat gebouwd, in 2009 volgde campus Lange Nieuwstraat en in 2015 droeg de provincie ook bij aan de nieuwbouw van campus Spoor Noord.

Toen Plantijn Hogeschool met Artesis Hogeschool fusioneerde tot AP Hogeschool gaf de provincie deze eigendommen in vruchtgebruik aan de AP Hogeschool,” verduidelijkt Ludwig Caluwé. “De provincieraad heeft nu groen licht gegeven om de 3 sites volledig over te dragen aan AP Hogeschool voor een totaal bedrag van 17,9 miljoen euro.

“Met de aankoop van deze campusgebouwen kunnen we nu volop autonoom inspelen op alle nieuwe ontwikkelingen in de toekomst.” aldus Pascale De Groote, algemeen directeur AP Hogeschool. “We zullen onze opgebouwde expertise gebruiken om van de gebouwen, nog meer dan nu al het geval is, state of the art campussen te maken voor onze studenten. Uiteraard met de provincie Antwerpen als blijvende sterke partner.”

De provincie Antwerpen behoudt haar band met AP Hogeschool. Niet alleen via het bestuur, maar ook via het  Vlaams Architectuurinstituut (VAi) dat de archieftoren op campus Lange Nieuwstraat blijft gebruiken. Bovendien zal een deel van de AP Hogeschool nog tot eind 2023 gehuisvest zijn op campus Kronenburgstraat, die eigendom blijft van de provincie.