Patrimonium

24 November 2016

Provincie Antwerpen stelt Bernarduscentrum gratis ter beschikking tijdens restauratie stadhuis

Nadat eerder de provincieraad door de bouw van het nieuw provinciehuis uitweek naar het Bernarduscentrum, gaat nu ook de Antwerpse gemeenteraad gebruik maken van deze historische zaal. De stad Antwerpen zal gedurende de renovatiewerken aan het Stadhuis, gepland in de periode 2017-2020, kosteloos kunnen gebruikmaken van het Bernarduscentrum. De provincie en de stad Antwerpen stelden hiervoor een gebruiksovereenkomst op, die donderdag door de provincieraad werd goedgekeurd.

Foto: Gifezaal Bernarduscentrum - Copyright: provincie Antwerpen

Wanneer de renovatiewerken aan het Antwerpse Stadhuis, die gepland zijn van 2017 tot 2020, aanvangen, zal de stad Antwerpen gebruik maken van het Bernarduscentrum (Lombardenvest 23, Antwerpen) van de provincie Antwerpen. De gemeenteraadszittingen, fractievergaderingen, raadscommissies en begrotingsbesprekingen zullen er tijdens de renovaties aan het stadhuis plaatsvinden. Voor de ingebruikname van de ruimten moet het Antwerpse stadsbestuur geen gebruiksvergoeding betalen.

Ludwig Caluwé, gedeputeerde bevoegd voor Patrimonium: “We leveren op die manier een bijdrage aan het mogelijk maken van de restauratie van één van de prachtigste gebouwen van Europa. De gemeenteraad komt op deze manier trouwens tijdelijk terecht op een andere historische locatie aan het bisschoppelijk paleis op een boogscheut van de Groenplaats, waarmee niet alleen de provincie, maar ook de stad een historische link heeft.”

De provincieraad vergadert zelf sinds september 2013 in de Gifezaal van het Bernarduscentrum. “Omwille van de intensiteit van het gebruik, namelijk minimaal zes dagen per maand, de periode van drie jaar en de gevraagde afwijkingen op het reglement, werd in onderling overleg een aparte gebruiksovereenkomst opgesteld”, aldus gedeputeerde Caluwé. Deze werd 24 november door de Antwerpse provincieraad goedgekeurd. In de gebruiksovereenkomst worden ook de aansprakelijkheden duidelijk afgelijnd. De provinciegriffier en gedeputeerde Ludwig Caluwé zullen de gebruiksovereenkomst met de stad Antwerpen namens de provincie Antwerpen ondertekenen.

Lees hier de persartikels

Rijk verleden

Het gebouw kent een rijk verleden. In de middeleeuwen bevond zich op deze plek een verblijf of toevluchtsoord voor de monniken uit de Sint-Bernardsabdij van Hemiksem. Het refugium werd sinds 1570 omgevormd tot bisschoppelijk paleis voor de bisschoppen van Antwerpen. Het was de woonplaats van de bisschop van Antwerpen tot de Fransen het inrichtten als gouvernementsgebouw. Na de Spaanse Furie deed het gebouw van 1576 tot 1587 al eens dienst als stadhuis. Ook in de loop van de negentiende eeuw was het even een 'tijdelijk stadhuis' en in de jaren ’90 vond er ook enkele maanden de gemeenteraad plaats.

In 1830 bij het ontstaan van België was het de eerste zetel van de provincie. De provincieraad vergaderde sinds 1836 in verscheidene zalen van het gouvernementshotel tot plaatsgebrek in 1877-1878 aanleiding gaf tot het bouwen van een nieuwe raadzaal. Daartoe werden de voormalige kapel, oranjerie en de oude vergaderzaal van de provinciale staten afgebroken. Architect Eugeen Gife ontwierp het gebouw, het meubilair en de verlichting. Vandaar dat de zaal ook Gifezaal wordt genoemd. De banken van de raadsleden en de voorzitterstribune zijn gebaseerd op het meubilair van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Het complex leed erg onder de Eerste en Tweede Wereldoorlog. In de jaren zestig werd besloten om het voormalige provinciehuis aan de Koningin Elisabethlei (waar momenteel het nieuwe provinciehuis wordt gebouwd) te bouwen. In 1993 is het hele gouvernementshotel gerestaureerd. Het gedeelte aan de Schoenmarkt is sindsdien opnieuw ter beschikking gesteld aan het in 1961 heropgerichte bisdom Antwerpen. De prachtige negentiende-eeuwse raadzaal kreeg een moderne inkomhal en werd samen met nog enkele bijhorende zalen omgedoopt tot het Bernarduscentrum. Infopunt Europa had er een tijdje z'n uitvalsbasis.