Patrimonium

15 October 2018

Provinciale personeelsleden nemen nieuw Antwerps provinciehuis in gebruik

Vanaf 16 oktober keren de eerste provinciale medewerkers na vijf jaar terug naar hun vertrouwde omgeving aan de Koningin Elisabethlei in Antwerpen.  Omdat het oude provinciehuis tal van gebreken vertoonde, bouwde het provinciebestuur een compacter, modern en duurzaam nieuw provinciehuis. Om de dienstverlening te garanderen, verloopt de verhuisbeweging in golven verspreid over een maand. Alhoewel de kantoorinrichting klaar is, staat het provinciehuis nog in de stellingen. Aannemers werken immers nog naarstig verder aan de gevelbekleding en groeninrichting rondom het gebouw.  Verwacht wordt dat na de zomer van 2019 het Antwerps provinciehuis volledig in gebruik zal zijn. Dan gaat het open voor het grote publiek, zullen er opnieuw congressen plaatsvinden en genieten de buren van een volledig toegankelijke tuin van 2,3 ha.  

In de komende weken verhuizen de provinciale medewerkers vanuit 5 locaties naar het 58 meter hoge nieuwe provinciehuis. Diensten zoals omgevingsvergunningen, mobiliteit, waterbeleid, Toerisme Provincie Antwerpen (TPA), koepel provinciaal onderwijs, Provinciale ontwikkelingsmaatschappij (POM), gebiedsgericht beleid, bouwberoepen, fiscaliteit, milieudienst, erfgoed, provincieraad, gouverneur en deputatie …  komen dan op 1 centrale locatie te zitten.

Het nieuwe provinciehuis is een visitekaartje voor een moderne, duurzame en efficiënte administratie.  Er verandert dan ook heel wat voor de provinciale ambtenaren: flexwerken, papierarm werken, bellen via skype, werkplekken delen (verschillende types waaronder open werkplekken, projectruimtes en stilteruimtes), kleine lockers en minder parking voor auto’s ten voordele van fietsers en carpoolers. Het provinciehuis telt 620 werkplekken voor 860 werknemers. Het duurzame gebouw wordt volledig verwarmd door geothermie en binnenin houden bio-organismen het gebouw mee proper.

Gefaseerde verhuis vanuit vijf andere gebouwen

Op maandag 15 oktober pakken de eerste diensten in het PaS, tijdelijke provinciehuis aan de Desguinlei 100 op de Antwerpse Singel in. Ze starten dan op hun nieuwe werkplek op 16 oktober.  De laatste ambtenaren vertrekken in het PaS op 13 november. De Antwerpse kringwinkel organiseert op 17 november op de Desguinlei 100 een publieksverkoop voor een deel van het oude meubilair. De provincie is geen eigenaar van dit gebouw, het huurcontract loopt af eind 2018.  

Ook vanuit het Coveliersgebouw (Boomgaardstraat, vroeger gekend als Huis van de Sport), het Lozanagebouw (Lange Lozanastraat), en van de twee herenhuizen aan de Koningin Elisabethlei nr 16 en 18 wordt er verhuisd. Deze gebouwen zijn eigendom van het Antwerpse provinciebestuur. Momenteel is een studie afgerond over de mogelijke invulling. Een beslissing hierover zal pas in een later stadium vallen.

Eenmaal de nieuwe deputatie gekend is, verhuizen ook zij en de gouverneur naar de toren. Momenteel zitten ze in het Parkhuis aan de Koningin Elisabethlei nr 18. De provincieraad vergadert nu in de historische provincieraadszaal in het Bernarduscentrum. Als alles volgens planning verloopt, zullen de huidige 72 raadsleden de eer hebben om op 28 november de nieuwe provincieraadszaal in gebruik te nemen. Op 3 december leggen de nieuw verkozen 36 raadsleden dan hun eed ook in de nieuwe zaal af.

Bereikbaarheid en dienstverlening tijdens de eerste maanden

De provincie probeert de hinder voor de dienstverlening tijdens de verhuis tot een minimum te beperken. Diensten maken zich de ene dag klaar voor verhuis, en installeren zich de volgende dag in het nieuwe provinciehuis.

Op de provinciale website staat het verloop van de verhuis zodat bezoekers voor de provinciale administratie zich kunnen aanmelden aan de juiste locatie. De ondergrondse parking zal in het begin slechts gedeeltelijk in gebruik zijn. De parking heeft een in-en uitrit aan de Koningin Elisabethlei en een beperkte inrit (enkel voor personeel) aan de Harmoniestraat.

Gezien er nog steeds werken bezig zijn aan de gevel en de buiteninrichting, zal het provinciehuis de eerstkomende maanden niet toegankelijk zijn voor het grote publiek. Na de zomer van 2019 hoopt het provinciebestuur iedereen te verwelkomen in het nieuwe provinciehuis. Ook op de doorsteek van de publieke tuin tussen de Harmoniestraat en de Koningin Elisabethlei is het dus nog even wachten.

Meer info: www.provincieantwerpen.be