Patrimonium

29 September 2017

Nieuwe stap naar duurzaam en energiezuinig provinciaal patrimonium

deschorre.be

De provincie Antwerpen zet een volgende stap richting een duurzame en energiezuinige toekomst. Bij PITO Stabroek, de provinciale recreatiedomeinen Zilvermeer en De Schorre, het groendomein Rivierenhof, het Vrieselhof en het Arboretum worden de stookplaatsen vernieuwd. Deze investering van iets meer dan 1 miljoen euro zorgt dankzij de nodige energie-efficiëntie ook voor een besparing van de energiekosten.

Foto: onthaalruimte Congrescentrum De Pitte in Boom

Binnen verschillende provinciale instellingen en domeinen zijn er 12 stookplaatsen, waar de verwarmingsketels het einde van hun levensduur naderen. Ludwig Caluwé, gedeputeerde bevoegd voor Patrimonium en Logistiek: “Bij onze investeringen in de infrastructuur vetrekken we telkens vanuit de vraag hoe we sterker kunnen inzetten op duurzaamheid en energiezuinigheid. Deze 12 stookplaatsen aanpakken is goed voor het milieu, gebruikerscomfort en de veiligheid.

De te renoveren ketels staan verspreid over PITO Stabroek, de provinciale recreatiedomeinen Zilvermeer in Mol en De Schorre in Boom, het groendomein Rivierenhof in Deurne, het Vrieselhof in Ranst en het Arboretum in Kalmthout. “Om de werking van de betreffende gebouwen minimaal te verstoren, zullen de werken buiten het stookseizoen uitgevoerd worden. De 12 stookplaatsen worden dus in de zomerperiode van 2018 en 2019 vernieuwd.

De provincieraad heeft het bestek voor deze grote overheidsopdracht goedgekeurd. Deze werken zullen gezamenlijk gegund worden via de mededingingsprocedure met onderhandeling.

Investeren om te besparen

De provincie Antwerpen raamt de kostprijs van deze investering op 1.100.000 euro (incl. btw). Deze investering zal in de toekomst een belangrijke impact hebben op de energiekosten en –efficiëntie. Ludwig Caluwé, gedeputeerde bevoegd voor Patrimonium en Logistiek: “Door nu te investeren kunnen we binnenkort besparen op onze energie-uitgaven. Soortgelijke renovaties van stookplaatsen bij avAnt Jordaens, Centrum voor Leerlingenbegeleiding en Provinciaal Instituut voor Milieubeleid deden de energie-efficiëntie met 20 à 30% stijgen.

Sinds 2006 halveerde de provinciale broeikasgasuitstoot. “Deze bijkomende en nieuwe renovaties zullen een nieuwe belangrijke stap zijn in een duurzame en energiezuinige provinciaal patrimonium.