Patrimonium

Vragen voor de Minister-president en minister van Financiën, Begroting, Buitenlands beleid en Europese aangelegenheden, Patrick Dewael

5 February 2014

Kastje gevonden tijdens afbraakwerken achter gedenkplaat oude provincieraadzaal

Tijdens de afbraakwerken van het oude provinciehuis werden twee ingemetselde kokers gevonden, één in de voorbouw, en één in de toren.

In het kastje dat verscholen zat achter de gedenkplaat zit een handgeschreven oorkonde met daarop alle namen van iedereen die betrokken was bij de realisatie van de provincieraadszaal en de Harmonievleugel. De oorkonde werd vergezeld door 2 pakketjes. In het eerste pakketje zit de rede die gouverneur Kinsbergen op 1 oktober 1980 heeft uitgesproken n.a.v. de eerste zitting van de provincieraad in de nieuwe zaal. De inhoud van het tweede pakketje werd op 4 februari onthuld. Daarin zaten muntstukken die in 1980 geslagen werden. Eerder werd er al een koker gevonden achter de herdenkingsplaat van het torengebouw.

Mysterieuze koker bevat oorkonde en oude munten

B

ij de afbraak van de voorbouw van het oude provinciehuis is een mysterieuze koker gevonden. Het gaat om de koker die achter de herdenkingsplaat van het torengebouw (in de inkomhal) werd ingemetseld. De eerstesteenlegging op 18 oktober 1966 werd destijds vastgelegd op pellicule. De film werd in die tijd in de cinema's van de Rex-groep geprojecteerd, als nieuwsitem voor aanvang van de hoofdfilm. De film toont hoe die dag een ceremonie plaatsvond op de bouwwerf van het nog te bouwen torengebouw. De koker verdwijnt in een bakstenen muur waar een marmeren gedenkplaat wordt voor geplaatst. Deze hele vertoning is niet waarheidsgetrouw. De toren is immers niet rond dit muurtje gebouwd.

De inhoud van de koker klopt wel: een op perkament handgeschreven oorkonde, met daarop de namen van alle betrokkenen én een netje met daarin wat munten (een totaal van 8 Belgische franken) die in 1966 werden geslagen.

Het inmetselen van penningen of muntstukken met het jaartal van aanvang van bouwwerken gebeurt wel vaker. Alleen zal niemand die die dag aanwezig was hebben gedacht dat het er allemaal al in 2014 terug uit zou komen. De koker uit het torengebouw wordt bewaard in het kunstdepot in het PaS.

Gedenkplaten

Bij de afbraak van de voorbouw van het oude provinciehuis werden ook twee gedenkplaten (zonder koker of kastje) gered van de sloop. Het zijn allebei bronzen reliëfs van de hand van May Néama. De ene is een herdenkingsplaat van 6 oktober 1986, n.a.v. 150 jaar provincieraad Antwerpen en één herdenkingsplaat ter gelegenheid van de ingebruikname van de arrondissementszalen op het gelijkvloers. De gevonden koker, het kastje en de twee gedenkplaten worden bewaard in de kunstcollectie van het Provinciehuis aan de Singel.