Patrimonium

6 February 2015

Fossiele vondsten gevonden op bouwwerf provinciehuis

Op de bouwwerf van het nieuwe provinciehuis werden restanten gevonden van dolfijnen en haaien. Een leuke vondst maar eigenlijk is dat niet ongewoon.

Het Paleonthologisch onderzoek werd gedaan door ERB (Elasmobranch Research Belgium).
Er wordt niet specifiek afgegraven voor fossiele vondsten. De paleontoloog gritselt wat aan de oppervlakte van de funderingsput. Er zijn geen grote volumes te verwachten. Wel wat

emmertjes tanden en wervels. Het onderzoek is in principe afgerond. De werken hebben niet stilgelegen en zijn er niet door verstoord.

Er wordt niet veel dieper gegraven dan toen de oude toren werd gebouwd, dus worden er geen nieuwe spectaculaire vondsten verwacht.