Patrimonium

28 November 2013

Budgetbespreking 2014 en meerjarenplanning 2014-2019: Infrastructuur en vastgoed

De bouw van het nieuwe provinciehuis is het grootste project voor de komende jaren. Daarmee maakt de provincie ook werk van inbreiding, efficiënter werken (waaierwerken) en kostenvermindering. De afbraakwerken zijn gestart. Tegen eind mei moet de site bouwrijp zijn voor het nieuwe provinciehuis en het omliggende park.

Tegen 2017 herrijst aan de Koning Elisabethlei een volledig nieuw provinciehuis, dat zal zorgen voor een nieuw landmark voor Antwerpen.

Onlangs kocht de provincie het bouwblok achter het Antwerpse stadhuis als nieuwe locatie voor het Zilvermuseum. Dit bouwblok stond sinds de sluiting van het Volkskundemuseum in de Gildekamerstraat (2008) en van het Etnografisch museum aan de Suikerrui (2009) leeg.

In het kader van de besparingen zal er ook provinciaal patrimonium verkocht worden: het Arrondissementscommissariaat aan de Jan Van Rijswijcklaan in Antwerpen, het Qvit klooster aan de Ploegstraat in Antwerpen, het PVI (Provinciaal Veiligheidsinstituut), het Fabiolamuseum aan de Jezusstraat in Antwerpen, het Dienstgebouw Hoge Mouw in Kasterlee, het Parkhuis en TPA (Toerisme Provincie Antwerpen) aan de Koningin Elisabethlei in Antwerpen (2018).