Patrimonium

8 January 2015

Bouw nieuw provinciehuis gestart

De opbouw van het nieuwe provinciehuis is gestart. De funderingswerken zijn volop aan de gang en de eerste boringen voor de aanleg van een BEO-veld, een duurzame geothermische techniek, vinden plaats. Deze maand wordt de funderingsplaat aangebracht. “Het is de basis van een passiefgebouw waarbij in alle opzichten over duurzaamheid is nagedacht.”, aldus Ludwig Caluwé. De 58 meter hoge compacte constructie zal omringd zijn door een publiek toegankelijk park en voorzien van een ondergrondse parking. Vanaf eind 2017 zullen alle provinciale diensten hier gehuisvest worden.

Op de site aan de Koningin Elisabethlei worden de komende weken 257 funderingspalen

geboord die zo’n 8 meter diep onder de grond te zitten.
De palen uit beton worden in de grond gevormd door het gieten van beton doorheen een stalen huls met boorkop. De boorkop en het stalen omhulsel worden uit de grond getrokken terwijl het beton verder wordt gestort. Wanneer de funderingsplaat bovenop de palen is aangebracht, kan de ondergrondse parking worden opgebouwd. Het uiteindelijke gebouw zal een gelijkvloers en 14 verdiepingen tellen.

Lees ook de persartikels

Passiefbouw: duurzaam verwarmen en koelen

Ook de eerste boringen voor de aanleg van een BEO-veld zijn gestart. BEO staat voor boorgat-energieopslag, een duurzame geothermische techniek.

Een gesloten hydraulisch systeem onttrekt in de winter de warmte uit de bodem via een warmtepomp, om de verlaagde bodemtemperatuur in de zomer te recupereren voor koeling. De 350 boorgaten hebben een diepte van ongeveer 100 meter. Die techniek wordt gecombineerd met betonkern-activering (waterbuizen in de kern van de betonnen vloerplaten van het nieuwe gebouw). “De investeringskost van dit duurzame systeem is na 12 jaar volledig teruggewonnen. In dit project is in alle opzichten over duurzaamheid nagedacht. Een klassieke stookinstallatie op gas of stookolie zal je niet meer vinden in het nieuwe provinciehuis. De gevels worden hoogwaardig geïsoleerd, voor de sanitaire voorzieningen zal regenwater gebruikt worden en op de ondergrondse parking zal een intensief groendak voorzien worden. Het gebouw zal bijna energie neutraal zijn. Het wordt het visitekaartje voor een moderne en efficiënte administratie.” legt Ludwig Caluwé, gedeputeerde voor Patrimonium en Financiën uit.

De ruwbouw met inbegrip van grondwerken en funderingswerken, technieken en buiten- en binnenafwerking, worden uitgevoerd door het consortium Democo-Denys.