Patrimonium

25 August 2020

Baksteenploeg neemt erfgoed Rupelstreek onder handen

Maatwerkbedrijf Vlotter start in samenwerking met de provincie Antwerpen, IGEAN en verschillende Rupelgemeenten een baksteenploeg op. Tijdens een opleiding in oktober leren de doelgroepmedewerkers van Vlotter hoe ze historisch baksteenerfgoed herstellen en onderhouden. Nadien gaan ze onder andere aan de slag met vier geselecteerde steenbakkerstunnels in Niel en Boom.

W’erfgoed

Begin dit jaar onderzocht IGEAN binnen het project W’erfgoed de mogelijkheden om maatwerkmedewerkers in te schakelen bij het onderhoud van kleinschalige bouwkundige erfgoedprojecten. Ze ging hiervoor een partnerschap aan met de provincie Antwerpen. Die had binnen het gebiedsprogramma Rupelstreek al langer een werkgroep met vertegenwoordigers van de Rupelgemeenten, Toerisme Rupelstreek en Regionaal Landschap Rivierenland.

Steenbakkerstunnels

De werkgroep wil de 53 historische steenbakkerstunnels in de Rupelstreek herwaarderen en beter zichtbaar maken. Ze zorgt voor informatieborden om de tunnels bekender te maken en plant een beperkte reeks van ingrepen aan (delen van) de tunnels. Zo wordt een aantal tunnelmuurtjes gerestaureerd om hun historisch en landschapsbepalend karakter te vrijwaren.Er is een grote nood aan onderhoud en restauratie van erfgoed in de Rupelstreek,” vertelt gedeputeerde Ludwig Caluwé, die bij de provincie Antwerpen bevoegd is voor het gebiedsgericht programma Rupelstreek. “Wij willen daarbij de historische technieken en materialen zo goed mogelijk respecteren, of het nu om metsel- of voegwerk gaat.

Sociale rol

Door de samenwerking met maatwerkbedrijf Vlotter krijgt het project ook een sociale dimensie. “We dragen niet alleen zorg voor het erfgoed, maar creëren ook kansen voor mensen die moeilijker terecht kunnen in het reguliere arbeidscircuit. Zij kunnen hier nieuwe ervaringen opdoen als extra troef bij het solliciteren,” verduidelijkt Caluwé.In oktober krijgt de baksteenploeg een relevante opleiding in baksteenerfgoed en ander metselwerk. Daarna gaan de medewerkers meteen aan de slag met vier geselecteerde tunnelmuurtjes in Niel en Boom. Op langere termijn kunnen ze ook bijdragen aan de restauratie en het onderhoud van onder andere steenbakkerserfgoed en grafmonumenten.”