Landbouw

8 October 2019

Provincie Antwerpen organiseert studiedagen over leghennen en vleeskippen

Het provinciale Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel is het enige praktijkonderzoekscentrum voor pluimvee in Vlaanderen met een internationale uitstraling. Het proefbedrijf beschikt over een unieke, hoogtechnologische infrastructuur voor leg- en vleeskippen, geschikt om onderzoeksresultaten en nieuwe technologieën te testen op grote schaal.

Met praktijkgericht onderzoek zorgen ze ervoor dat de pluimveesector een rendabele bedrijfstak kan blijven die optimaal inzet op de vragen van de maatschappij (kwaliteitsvolle voeding, dierenwelzijn, diergezondheid en milieuvrijwaring).

“Ik vind het belangrijk om tijdens studiedagen samen te komen en te kijken hoe we als pluimveehouder, expert of welke rol dan ook binnen de sector samen huidige en toekomstige uitdagingen kunnen aangaan. Zeker na een bewogen jaar door de uitbraak van de vogelgriep, de nasleep van de fipronilcrisis en meer recent de uitbraak van Aviaire Influenza,” benadrukt Ludwig Caluwé.