Economie

9 October 2018

Medewerker van POM Antwerpen is Officier in de orde van Leopold II

Su ZENG, medewerker van Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen (POM), ontving onlangs het ereteken van Officier in de orde van Leopold II.

Sinds 2010 bestaat er een formeel economisch samenwerkingsverband tussen de provincie Antwerpen en Chongqing, een grote stad in Zuidwest China. In dat kader trad Su Zeng in dienst van de provincie Antwerpen als lokale vertegenwoordiger in Chongqing. Ludwig Caluwé, gedeputeerde voor Economie en Internationale Samenwerking, en tevens voorzitter van POM Antwerpen: “Een ‘man ter plaatse’, die de Chinese taal en de lokale gebruiken machtig is, bleek een duurzame manier om de samenwerking vruchtbaar uit te bouwen.”

De afgelopen jaren kon Su Zeng bedrijven met potentieel voor de provincie Antwerpen identificeren, bouwde hij een eigen netwerk uit naast de bestaande contacten met overheden en lokale instanties en organiseerde hij bedrijfsbezoeken. De inspanningen van Su Zeng betekenden een belangrijke meerwaarde voor de provincie Antwerpen en bij uitbreiding ook voor België.

Ludwig Caluwé: “Su Zeng is er in geslaagd om binnen de regio van Chongqing tot op het hoogste niveau banden aan te halen met zowel overheidsinstanties, lokale bedrijven als onderwijsinstellingen. Hij positioneerde er onze provincie en haar bedrijven en was initiator van meerdere concrete samenwerkingsprojecten opgestart tussen relevante partners in Antwerpen en Chongqing.”

Op basis van deze verwezenlijkingen droeg Marc Vinck, Belgisch Ambassadeur in China, Su Zeng voor bij Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders voor een erkenning als ‘Officier in de Orde van Leopold II’. Onlangs mocht Su Zeng het ereteken in ontvangst nemen tijdens een huldiging op de Belgische ambassade in Beijing, in aanwezigheid van Gouverneur Cathy Berx en directeur van POM Antwerpen, Luc Broos.