Landbouw

27 April 2018

Deputatie krijgt eerste Vlaamse, witte asperges

Op donderdag 26 april liet het Graaflijk Genootschap van de Klein-Brabantse asperge de eerste Vlaamse, witte asperges proeven aan gouverneur Cathy Berx, provinciegriffier Danny Toelen de voltallige deputatie

Eén van de Grootmeesters van het Grafelijk Genootschap van de Klein-Brabantse Asperges, de heer Ludo Ivens, droeg speciaal voor deze bijzondere gelegenheid zijn traditionele klederdracht. Eerste schepen Hilde Van der Poorten, ereschepen Harry Beuckelaers van Puurs en het afdelingshoofd vrije tijd en samenleven van de gemeente Puurs Pieter Van Keymeulen wonen de ceremonie bij.

Het is al langer geweten dat Puurs de bakermat is van de Vlaamse, witte asperges. Op dit persmoment krijgt deze edele groente de aandacht die ze verdient.

Koen Fasseur