Landbouw

30 August 2021

Wie zorgt er binnenkort voor meer eetbaar groen?

Herentals geeft letterlijk ruimte aan het plattelandsproject Voedsel+Dorp van provincie Antwerpen. Het stadsbestuur zoekt inwoners die op een vruchtbaar terrein in de wijk Koninkrijk (in de deelgemeente Morkhoven) samen eetbaar groen willen creëren en onderhouden. Tijdens drie participatiemomenten denken ze samen na over manieren waarop er meer eetbaar groen kan groeien in de buurt. Daarna gaan ze zelf eetbaar groen zaaien, planten, verbouwen, telen… Wie zich engageert voor het participatietraject Voedsel+Dorp kan later ook mee genieten van de oogst.

“Niet alleen grootsteden maar ook kleinere steden en gemeenten zijn gebaat met nieuwe voedselinitiatieven in de kern van hun gemeenschap. Niet alleen vanuit ecologisch standpunt, het zijn ook ideale ontmoetingsplaatsen die een positieve impact hebben op de levenskwaliteit en het welbevinden van de inwoners die ermee aan de slag gaan. Bovendien helpen ze om de open ruimte in en rond de kernen te vrijwaren,” verklaart gedeputeerde voor Plattelandsbeleid Kathleen Helsen enthousiast.

Keuzewijzer Eetbaar Groen

“Kleinschalige groene initiatieven zijn populair. Lokale besturen en burgers hebben steeds meer interesse in dergelijke initiatieven omdat ze de omgeving vergroenen, mensen samenbrengen en soms zelfs een economische dimensie hebben,” vult gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé aan. Maar waar komt welk groen het best tot zijn recht? Hoe stemmen we af met buurtbewoners en andere betrokkenen? Hoe maken we goede beleidskeuzes? Het provinciebestuur ontwikkelde de Keuzewijzer Eetbaar Groen om op dat soort vragen een antwoord te vinden. De keuzewijzer toont de vele vormen die eetbaar groen kan aannemen en inspireert lokale besturen en buurten om zelf met een groep geëngageerde burgers aan de slag te gaan.

Plattelandsproject Voedsel + Dorp

Om de keuzewijzer te promoten gaat provincie Antwerpen samen met Velt vzw en RURANT vzw nieuwe initiatieven rond eetbaar groen opstarten in Schelle, Herentals, Edegem en Grobbendonk. De lokale besturen zorgen voor beschikbare ruimte en geëngageerde inwoners kiezen onder begeleiding van Velt vzw of RURANT vzw welk eetbaar groen daar geteeld zal worden. Het kunnen zowel kleinschalige initiatieven zijn die volledig gedragen worden door vrijwilligers als grotere realisaties waarbij een samenwerking met professionelen nodig is. De keuze is onder meer afhankelijk van de locatie en de doelstellingen die worden vooropgesteld. Het kan gaan om een moestuin, een voedselbos, een boomgaard, volkstuintjes, een CSA-boerderij, een openbare pluktuin, … of een combinatie van verschillende elementen.

Burgemeester van Herentals Mien Van Olmen: “Met dit project willen we iedereen kennis laten maken met eetbaar groen in de buurt. Iedereen krijgt de kans om mee te werken en het project te onderhouden. En iedereen kan natuurlijk ook genieten van de resultaten van het harde werk. Zo leren de mensen de natuur opnieuw wat beter kennen, en kunnen ze elkaar ontmoeten op deze mooie plek. Voor het stadsbestuur is dit ook een mooi testproject. Als we hier samen met de buurt een succes van kunnen maken, willen we dit op meerdere plaatsen in de stad opzetten.”

Voorjaar 2022 gaat de schop in de grond

Onder begeleiding van Velt vzw zullen de deelnemers van het participatietraject in Herentals de keuzewijzer Eetbaar Groen doorlopen. Samen de verschillende stappen van de keuzewijzer doorlopen en nadenken over wat er allemaal mogelijk is aan eetbaar groen in de wijk Koninkrijk moet daarbij inspiratie opleveren. “Steden en gemeenten die de schaarse openbare ruimte groen, multifunctioneel én ecologisch-productief willen invullen, hebben er alle belang bij om hun burgers daar van bij de start bij te betrekken om zo lokaal draagvlak en eigenaarschap te creëren. De Keuzewijzer Eetbaar Groen is een handige tool om dat proces in goede banen te leiden en sluit nauw aan bij de manier waarop Velt werkt,” besluit Carina Govaert, medewerker eetbare buurt van Velt.

Op maandag 20 september vindt de eerste van drie keuzewijzersessies plaats. Tijdens de eerste twee sessies maken de deelnemers kennis met de verschillende types eetbaar groen en bepalen samen wat ze willen bereiken met het project in de wijk Koninkrijk. In de derde sessie volgt de praktische voorbereiding en maken de deelnemers een taakverdeling op en bepalen ze hoe zij het project zullen realiseren wanneer in het voorjaar van 2022 de schop in de grond kan.

Inschrijven om gratis deel te nemen aan de eerste twee participatiemomenten van dit project kan tot en met 13 september via duurzaamheid@herentals.be en via www.herentals.be/voedseldorp-in-koninkrijk-morkhoven.