Landbouw

12 June 2017

Vorstschade april 2017 erkend als landbouwramp

De Vlaamse regering erkende de vorstschade in de tweede helft van april 2017 als landbouwramp. Als landbouwer moet je aan alle criteria voldoen om in aanmerking te komen voor een compensatie. Je contacteert daarvoor de gemeente(n) waarin de getroffen percelen zich bevinden, die stuurt dan een schattingscommissie op pad voor een voorlopige schadevaststelling.

Er zal een definitieve schadevaststelling (meestal tweede bezoek) moeten plaatsvinden net voor de oogst. Enkel bij de definitieve schadevaststelling kan beroep gedaan worden op de experten van het Departement Landbouw en Visserij.

Heb je de tussenkomst nodig van een expert van het Departement Landbouw en Visserij voor een dringende (vroege teelten waar voorlopige en definitieve schadevaststelling samenvallen) schattingscommissie? neem dan contact met de afdeling Inkomenssteun van het Departement Landbouw en Visserij.

Schattingsverslagen en aanvullende documenten bezorg je via inkomenssteun.antwerpen@lv.vlaanderen.be of per post naar Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113, bus 71, 2018 Antwerpen

INFO: http://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/schadevergoeding-bij-een-landbouwramp