Landbouw

20 June 2017

VLAIO-project goedgekeurd dat een beter herstel na mastitis beoogd

Uiergezondheidsproblemen veroorzaken nog steeds erg veel economische schade in de Vlaamse melkveehouderij (tot 34 miljoen euro). Een goede preventie, detectie en behandeling vormen de basis van het hedendaags uiergezondheidsmanagement. Maar de behandeling wordt na opstart nauwelijks objectief opgevolgd of bijgestuurd door een gebrek aan informatie.
In dit project zullen we het herstel na mastitis in detail opvolgen aan de hand van melkparameters, modellen en het gedifferentieerd celgetal.

Dit project verloopt in samenwerking met KU Leuven (promotor) en Universiteit Gent en wordt gesubsideerd vanuit VLAIO.

De resultaten worden in een protocol voor melkveehouders en veeartsen gegoten. Dit protocol kan hen ondersteunen bij het inschatten en opvolgen van mastitisherstel en geeft concrete richtlijnen voor het bijsturen en optimaliseren van de behandeling. Binnen dit project zal ook het “Koesensor” kenniscentrum verder uitgebouwd worden met relevante sensorinformatie en onderzoeksresultaten omtrent mastitis. Het project gaat van start op 1 oktober 2017 en heeft een looptijd van 4 jaar.