Landbouw

15 March 2018

Van Tuin naar Erf tot Landschap

Regionaal Landschap de Voorkempen ontwikkelde samen met de gemeenten Brecht, Essen, Kalmthout en Wuustwezel een nieuwe methodiek om landbouwbedrijven beter te integreren in het landschap van de Noorderkempen. De methodiek is ook hanteerbaar voor particulieren die landelijk wonen.  

Landbouwlandschap van de Noorderkempen

De nieuwe methodiek moet de beeldkwaliteit van het landbouwlandschap en de leefbaarheid van het platteland in de toekomst versterken en bewaren. De landbouwsector in de Noorderkempen evolueert snel en landbouwbedrijven worden steeds groter. Woningen in het open landschap vertuinen het platteland.

De klassieke verplichte groenbuffer geeft niet altijd het gewenste resultaat. Het verstopt het bedrijf in plaats van het te integreren in het landschap.

Daarom gingen de gemeenten Brecht, Essen, Kalmthout en Wuustwezel op zoek naar een nieuwe methode. Ze kregen daarbij steun van Regionaal Landschap de Voorkempen, de Hooibeekhoeve van de Provincie Antwerpen, Boerenbond, AR-TUR en LEADER MarkAante Kempen Plus.

Eenvoudig stappenplan

Een stappenplan leert je kijken naar het landschap rond je bedrijfsgebouwen of woning. Op maat van het omliggend landschap ontdek je welk de geschikte kleine landschapselementen zijn om in te richten op jouw erf en percelen. Kleine landschapselementen zijn bijvoorbeeld hagen, heggen, houtkanten of bomenrijen. 

De vier gemeenten zullen de komende maanden 2018 deze methodiek op het terrein uittesten. 

Landschapsbouwers

“Dat landbouwers ook landschapsbouwers zijn wordt wel eens vergeten, zowel door de betrokkenen zelf als door het grote publiek. Dit project biedt inzicht, inspiratie en impulsen om zelf mee aan de slag te gaan. Kleine ingrepen kunnen al een groot verschil maken. Bovendien draagt een geslaagde integratie in hoge mate bij tot een breder maatschappelijk draagvlak voor het agrarisch ondernemerschap. ” Peter Bellens, gedeputeerde voor Plattelandsbeleid en voorzitter van LEADER Provincie Antwerpen.

Brochure en opleiding

Om eigenaars, studiebureaus en (landschaps-) architecten vertrouwd te maken met de methodiek werd een overzichtelijke brochure gemaakt en worden dit voorjaar vrijblijvende opleidingsmomenten voorzien. De brochure kan je ophalen bij één van de gemeenten of downloaden op www.rldevoorkempen.be.

LEADER MarkAante Kempen Plus is een specifiek subsidieprogramma voor projecten op het platteland, gefinancierd door Europa, Vlaanderen en de provincie Antwerpen. Dit programma ondersteunt het project met 24 160,32 EURO.