Landbouw

12 March 2019

Vacature Inhoudelijk manager Proefbedrijf Pluimveehouderij

Het Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel is we op zoek naar een inhoudelijk manager die verantwoordelijk is voor de inhoud van de werking van het bedrijf, de relaties met de buitenwereld voor het onderzoek, de relatie met de inrichtende overheid en de stakeholders.

Wat zal je als inhoudelijk manager doen?

Je bent het gezicht naar de buitenwereld. Je bent verantwoordelijk voor het onderzoeksprogramma voor zowel de lange als de korte termijn, de onderzoeksprojecten en de onderzoeksfinanciering.

Je coördineert de voortgang van de verschillende onderzoeksprojecten en zorgt voor communicatie van de resultaten naar de sector. Je geeft leiding aan het team van onderzoekers. Je bent eindverantwoordelijk voor de werving van externe onderzoeksfinanciering.

De inhoudelijk manager werkt in duo met de operationeel manager van het Proefbedrijf Pluimveehouderij.  De operationeel manager garandeert een correcte uitvoering van de proeven die door de onderzoekers werden gedefinieerd. Zij is ook verantwoordelijk voor aanlevering van betrouwbare data naar de onderzoekers, zowel specifieke proefdata alsook de data geregistreerd via een sterk geautomatiseerd stalbeheerssysteem.

De inhoudelijk manager en de operationeel manager leggen samen verantwoording af aan het dagelijks bestuur, de raad van bestuur en de algemene vergadering met betrekking tot de realisatie van het budget en de invulling van de strategie.