Landbouw

21 May 2019

Twee studiedagen op twee verschillende demonstratievelden

Loei Dolle Pret, Herenthout - dinsdag 11 juni om 20u

Een verdichte bodem brengt heel wat problemen met zich mee: de bodem wordt minder goed belucht, waardoor de planten moeilijker kiemen; de waterhuishouding verloopt niet zoals het hoort, met plasvorming tot gevolg; het bodemleven wordt verstoord; het wortelstelsel kan zich niet voldoende ontwikkelen. Dit alles speelt zich onder de grond af, maar kan boven de grond leiden tot 20% opbrengstverlies.

Welk effect heeft een bandendruksysteem op bodemverdichting? Is er een verschil bij niet-kerende grondbewerking en ploegen? Dit kom je allemaal te weten tijdens ons bezoek aan de demonstratievelden van Herenthout!

Bekijk het programma
 

Hooibeekhoeve, Geel - maandag 17 juni om 20u

Er wordt steeds meer gesnoeid in de mogelijke gewasbeschermingsmiddelen. Tijdens deze avond gaan we dieper in op de do’s en don’ts voor onkruidbestrijding in mais.

Telen met minder gewasbeschermingsmiddelen vraagt ook een weerbaar gewas. Streven naar een weerbaar gewas kan op verschillende manieren. Bij dit teeltbezoek leggen we hiervoor de focus op vruchtwisselingsschema’s met oa voederbieten en sorghum. Verder gaan we dieper in op de rol van het organische stofgehalte van de bodem We bekijken een aantal mogelijkheden om dit gehalte omhoog te krijgen.

Bekijk het programma

Schrijf je hier in