Landbouw

6 June 2017

Studiemiddag voor de vleeskuikensector

In samenwerking met het PraktijkCentrum Pluimvee organiseerde het Proefbedrijf Pluimveehouderij opnieuw twee studiemiddagen.

Ine Kempen toonde de productieresultaten van de laatste rondes in het project “Een goede start van jonge vleeskuikens, de sleutel voor lager antibioticagebruik, beter dierenwelzijn en een verhoogd bedrijfsmanagement”. Tijdens dit project werd ook samengewerkt met de universiteit van Wageningen. Rond het thema “Uitkomst in de stal” hebben zij de effecten op dierenwelzijn en diergezondheid bestudeerd. Ingrid de Jong, senior researcher van Wageningen Livestock Research, bracht hierover een presentatie over hun bevindingen. Philippe Gelaude van Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) voerde onderzoek uit rond bioveiligheid en antibioticumgebruik. De focus bij deze pluimveedierenarts ligt dan ook op preventie. Ditmaal stond Gumboro centraal. Hoe kan dit virus voorkomen worden en wat zijn de valkuilen bij preventie?

Lees hier de toespraak