Landbouw

3 August 2021

Schellenaren zorgen samen voor meer eetbaar groen

Gemeente Schelle gaat samen met geïnteresseerde burgers op een perceel vlakbij de volkstuintjes Aerdborg aan de slag met de keuzewijzer Eetbaar Groen. Inwoners van Schelle die zich engageren voor dit ecologische initiatief kiezen mee welke vormen van eetbaar groen er zullen groeien en bloeien. Geïnteresseerden bepalen zelf welke taken ze voor hun rekening nemen en plukken in een latere fase letterlijk en figuurlijk de vruchten van het plattelandsproject Voedsel+Dorp.

“Niet alleen grootsteden maar ook kleinere steden en gemeenten zijn gebaat met nieuwe voedselinitiatieven in de kern van hun gemeenschap. Niet alleen vanuit ecologisch standpunt, het zijn ook ideale ontmoetingsplaatsen die een positieve impact hebben op de levenskwaliteit en het welbevinden van de inwoners die ermee aan de slag gaan. Bovendien helpen ze om de open ruimte in en rond de kernen te vrijwaren,” vertellen de gedeputeerden Ludwig Caluwé en Kathleen Helsen enthousiast.
 

Plattelandsproject Voedsel + Dorp

Provincie Antwerpen wil samen met Velt vzw en RURANT vzw projecten rond eetbaar groen opstarten in Schelle, Herentals, Edegem en Grobbendonk. De lokale besturen zorgen voor beschikbare ruimte en geëngageerde inwoners kiezen onder begeleiding van Velt vzw of RURANT vzw welk eetbaar groen er geteeld zal worden. Het kunnen kleinschalige initiatieven zijn die volledig gedragen worden door vrijwilligers of grotere initiatieven waarbij een samenwerking met professionelen nodig is.  De keuze is onder meer afhankelijk van de locatie en de doelstellingen die worden vooropgesteld. Het kan gaan om een moestuin, een voedselbos, een boomgaard, volkstuintjes, een CSA-boerderij, een openbare pluktuin, … of een combinatie van verschillende elementen.

Rob Mennes, burgemeester van Schelle: “Lokale voedselproductie is een cruciale schakel in de duurzaamheidsgedachte. De afstand tussen onze landbouw en de consumptie op ons bord moet zo klein mogelijk zijn. Daarom stellen we een terrein van 8000 m² ter beschikking dat geleidelijk een eetbare invulling krijgt. We pakken dit aan samen met onze inwoners. Zij bepalen hoe we dit vormgeven vanaf het uitdenken van de plannen tot en met het oogsten van de vruchten. Hiervoor rekenen we zowel op denkers als doeners. Dit project sluit aan bij onze reeds bestaande volkstuin Aerdborg. Als lokaal bestuur willen we alle kansen geven aan de dorpslandbouw. Waar het kan en zinvol is, plant de gemeente ook bomen met eetbaar groen zoals bijvoorbeeld fruitbomen.”

Schop in de grond

Onder begeleiding van Velt vzw zullen de deelnemers van het participatietraject de keuzewijzer eetbaar groen doorlopen. De locatie voor Voedsel+Dorp in Schelle is niet toevallig gekozen. Het perceel naast de volkstuintjes Aerdborg leent zich perfect tot het telen, zaaien, planten en verbouwen van eetbaar groen. “Steden en gemeenten die de schaarse openbare ruimte groen, multifunctioneel én ecologisch-productief willen invullen, hebben er alle belang bij om hun burgers daar van bij de start bij te betrekken om zo lokaal draagvlak en eigenaarschap te creëren. De Keuzewijzer Eetbaar Groen is een handige tool om dat proces in goede banen te leiden en sluit nauw aan bij de manier waarop Velt werkt,” vertelt Stijn Overloop, directeur van Velt.

Tijdens 2 participatieavonden zullen de deelnemers aan het project nadenken over de doelstellingen voor de gemeente Schelle en geschikte types eetbaar groen selecteren uit de keuzewijzer. Daarna volgen de praktische voorbereiding en de taakverdeling en in het voorjaar van 2022 kan de schop uiteindelijk in de grond!  

Bekijk ook het ATV verslag