Landbouw

1 April 2019

Regering keurt steunregeling voor weersverzekering goed

Vrijdag gaf de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring aan een subsidieregeling voor landbouwers die hun teelten verzekeren tegen hagel, storm, hevige of overvloedige regen, ernstige droogte, vorst en ijs. De zogenaamde brede weersverzekering gaat begin volgend jaar in voege, en kan teeltschade vergoeden als de opbrengst minstens 20 procent lager ligt dan het gemiddelde van de voorafgaande jaren.

“Opdat de markt zich zou kunnen ontwikkelen, voorzie ik dat tot 65 procent van de verzekeringspremie terugbetaald zal worden door de overheid”, zegt minister van Landbouw Koen Van den Heuvel. 

“Onze land- en tuinbouwers worden met diverse risico’s geconfronteerd. Het grootste deel van hun productie bevindt zich in open lucht, onbeschut tegen klimatologische omstandigheden”, beseft Koen Van den Heuvel. 

Bron VILT