Landbouw

8 May 2013

Provincie deelt expertise in landbouwsector met digitale nieuwsbrief "Hooibeekhoeve@boer"

De Hooibeekhoeve in Geel is het provinciaal praktijk- en voorlichtingscentrum voor melkveehouderij, voedergewassen en plattelandsontwikkeling. Het centrum vervult een voortrekkersrol binnen de landbouwsector. De onderzoeksresultaten zijn dan van groot belangvoor land- en tuinbouwers.

Daarom lanceert de provincie Antwerpen een eerste digitale nieuwsbrief om boeren, voorlichters en geïnteresseerden op de hoogte te houden.
De digitale nieuwsbrief Hooibeekhoeve@boer informeert boeren, voorlichters en geïnteresseerden overhet allerlaatste onderzoeksnieuws, vormingen, projecten en evenementen in de Hooibeekhoeve.
Ludwig Caluwé: “Het praktijkonderzoek is van groot belang, maar net zo belangrijk is het delen van de opgedane expertise. Het is een essentieel onderdeel van de Hooibeekhoeve alskennistransfercentrum. Gebundeld in een nieuwsbrief blijven landbouwers gemakkelijk up-to-date.”

In deze allereerste nieuwsbrief staat onder andere de 18 meter lange weegbrug in de kijker.

Deze werd onlangs geïnstalleerd in de Hooibeekhoeve en levert belangrijke weeggegevens op die gebruikt worden in onderzoeksprojecten. Verder vind je ook informatie over bemestingsadvies op maat en onderzoeknieuws over melkvee, maïs, gras en andere gewassen. Op vlak van vorming krijg je een verslag over de workshop rantsoeneren.

Abonneren?

Ook voor melkveehouders of anderen uit de sector buiten onze provincie is deze nieuwsbrief interessant.

De Hooibeekhoeve werkt immers over de provincie- en zelfs landsgrenzen heen.

Wie de nieuwsbrief voortaan wil ontvangen via mail kan een mailtje sturen naar info@hooibeek.proviant.be .

De nieuwsbrief is ook online raadpleegbaar