Landbouw

23 May 2017

Provincie Antwerpen stimuleert samenwerking in glastuinbouwgebieden door in te zetten op een warmtenet

Kunnen we het rendement van warmtekrachtkoppelingen (WKK’s) optimaliseren door ze met elkaar te koppelen via een warmtenet? Dat is de vraag die de provincie Antwerpen voorlegde aan het Kenniscentrum Energie van de Thomas More hogeschool. Zij ontwikkelden een concept dat ze concretiseerden in vier glastuinbouwgebieden in de provincie Antwerpen. De resultaten van deze studie werden op woensdag 31 mei voorgesteld tijdens de studiedag ‘WKK in de glastuinbouw’

.

Voor de provincie Antwerpen is glastuinbouw een belangrijke economische sector

wetende dat bijna de helft van het Vlaamse serreareaal en bijna 60 procent van alle groenten onder glas in de provincie terug te vinden zijn. Het provinciaal glastuinbouwbeleid zet sterk in op het behoud en de verduurzaming van het glastuinbouwareaal in onze provincie. Een warmtekrachtkoppeling speelt een cruciale rol in die verduurzaming.

Foto: Glastuinbouwbedrijf met WKK - Copyright: Thomas More

Economisch en ecologisch rendement

De glastuinbouw is een sector bij uitstek waar warmtekrachtkoppeling (WKK) het laatste decennium haar energie- en emissiebesparende troeven heeft bewezen. Door de toepassing van een WKK hebben de tuinders alleen al in 2016 een CO2-besparing van meer dan 300.000 ton gerealiseerd. De provincie Antwerpen zet nu een volgende, veelbelovende stap om het economisch en ecologisch rendement verder te optimaliseren. Ludwig Caluwé: “In een glastuinbouwgebied liggen de bedrijven dicht tegen elkaar. Daarom vroegen we ons af of het mogelijk is om de verschillende WKK-installaties met elkaar te koppelen door middel van een warmtenet. We gaven de opdracht aan het Kenniscentrum Energie van de Thomas More hogeschool om dit te onderzoeken.”

Lees hier de toespraak

Warmtenet met twee of drie buizen?

Omdat een klassiek warmtenet maar twee buizen heeft, ontwikkelde het Kenniscentrum Energie een driebuizensysteem zodat glastuinbouwbedrijven warmte op het net kunnen injecteren maar ook warmte kunnen afnemen. Dat concept werd geconcretiseerd in vier glastuinbouwgebieden in de provincie Antwerpen: in Merksplas, Hoogstraten, Rijkevorsel en Sint-Katelijne-Waver.

“Op korte termijn zie ik koppelingen tussen twee of drie bedrijven in praktijk gerealiseerd worden. Door relatief kleinere investering ervaren de bedrijven onmiddellijk de economische return. Op langere termijn geloof ik dat een uitgebreid warmtenet in een glastuinbouwgebied zorgt voor de verankering van glastuinbouw in onze regio en de overstap naar een nieuwe technologie of warmtebron mogelijk maakt. Denk bijvoorbeeld maar aan het toepasbaar maken van diepe geothermie in de Noorderkempen. Ook maakt zo’n warmtenet de koppeling met een omgeving mogelijk. Hierdoor kan de glastuinbouwsector zelfs aangesproken worden voor als warmteleverancier.” aldus gedeputeerde voor landbouw Ludwig Caluwé

Veel geïnteresseerde glastuinbouwers

Het onderzoek van het Kenniscentrum Energie was één van de studies die uitvoerig werd voorgesteld tijdens de studiedag ‘WKK in de glastuinbouw’. In totaal kwamen meer dan 200 geïnteresseerden – waaronder een groot deel glastuinbouwers - afgezakt naar de Thomas More hogeschool. Ze volgenden een studiedag gevuld met technische workshops waarbij alle facetten van WKK belicht werden. Op de verschillende beursstanden konden ze dan weer terecht bij de verschillende firma’s.