Landbouw

8 June 2017

Provincie Antwerpen en KU Leuven ondertekenen samenwerkingsovereenkomst landbouw- en plattelandsbeleid

Op 8 juni bekrachtigden KU Leuven en de provincie Antwerpen met een samenwerkingsovereenkomst hun jarenlange samenwerking in de domeinen landbouw en plattelandsbeleid. Ze zullen in de toekomst hun competenties in onderzoek en kennisverspreiding samen inzetten voor de ondersteuning van de land- en tuinbouwsector en de ontwikkeling van het platteland.

Na jaren van sporadisch samenwerken zetten de provincie Antwerpen en de KU Leuven (Campus Geel) hun schouders onder een continue samenwerking. Een logische stap gezien de strategische doelen van beide organisaties. Ludwig Caluwé: “Als provincie zetten we in op het ontwikkelen en stimuleren van duurzame landbouw als drager van een innoverend agrocomplex. Eén van onze doelstellingen is het verhogen van kennis en expertise binnen de landbouwsector. Een doelstelling die we gemeen hebben met de KU Leuven. Beide hebben we

kennis en expertise op zak waarmee we een meerwaarde willen creëren voor onze land- en tuinbouwsector. Door dit vanaf vandaag ook samen te doen, kunnen we meer betekenen voor de sector én voor elkaar.”

Foto: Alle betrokkenen bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst

Lees hier de toespraak

Lees hier de persartikels

Meer samenwerkingsverbanden

Peter Bellens, gedeputeerde bevoegd voor Platteland: “Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst verbinden beide partijen zich ertoe om in de toekomst meer structureel samen te werken. Ze zullen dit doen door regelmatig te overleggen en samen onderzoeksprojecten op te starten en uit te voeren. Met de opgedane kennis en ervaring kan iedereen zijn voordeel doen. 1+1=3 in dit geval.”

“De expertise van de KU Leuven medewerkers van Technologiecampus Geel omtrent sensortechnologie, dier & welzijn, plantproductiesystemen en bodem zal ongetwijfeld leiden naar het samen opzetten van nieuwe onderzoeksprojecten”, aldus Ludwig Caluwé.

Decaan van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Bert Lauwers: “Samenwerkingen met partners als de provincie of de stad Geel, zijn onmisbaar om goed opgeleide ingenieurs te kunnen afleveren. Het biedt campus Geel als enige KU Leuven-campus met de opleiding Biowetenschappen de mogelijkheid om innovatief toegepast onderzoek te doen en de studenten er actief bij te betrekken.”

Grote troef voor industrieel ingenieurs

Vicerector Georges Gielen: “Deze samenwerking is van groot belang voor ons onderwijs en onze kennisdeling. Sinds de start van de academische opleiding is het ook onze taak om onderzoek en dienstverlening uit te bouwen. De aanwezigheid van het Proefbedrijf Pluimveehouderij, de Hooibeekhoeve en KU Leuven met de academische opleiding industrieel ingenieur Biowetenschappen in Geel is een unicum en geeft extra troeven om in de regio landbouwonderzoek sterk uit te bouwen.”

Decaan van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Bert Lauwers: “Het is voor ons zeer belangrijk om theorie te koppelen aan praktijk. Daarom wordt slechts 35% van onze opleiding gegeven in hoorcolleges en gaan onze studenten in 65% van hun tijd aan de slag in labo’s, seminaries,… De proefbedrijven van de Provincie Antwerpen zijn voor de studenten KU Leuven industrieel ingenieur biowetenschappen een geschikte omgeving om kennis en praktijkervaring op te doen. Via projectwerk, het opzetten van bachelor- en masterproeven of het geven van workshops ter plaatse leren de studenten de praktijkomstandigheden kennen.”

Moderne infrastructuur

De moderne infrastructuur op de proefbedrijven van de provincie Antwerpen is een uitstekende omgeving om toepassingsgerichte academische onderzoeken samen op te zetten. Enkele voorbeelden van reeds afgewerkte of lopende onderzoeksprojecten:

  • -het onderzoek in verband met de “koesensor”, waarbij aan de hand van meetbare melkparameters melkvee individueel wordt opgevolgd naar vruchtbaarheid,
    -het postdoctoraal onderzoek omtrent de opvolging van de uiergezondheid door het monitoren van het herstel van mastitis,
    -Het demoproject omtrent optimale ventilatie in pluimveestallen,
    -het aflopende demoproject “gezonde klauwen”