Landbouw

18 May 2019

Proefstation voor de groenteteelt investeert 7,6 miljoen Euro

Bij het Proefstation voor de Groenteteelt wordt in totaal 7,6 miljoen geïnvesteerd, onder meer in de bouw van een nieuwe onderzoeksserre. CD&V Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel voerde de eerste boring van een funderingsput uit, omdat de Vlaamse overheid het project subsidieert met 3 miljoen euro.

Ook de provincie Antwerpen draagt financieel bij, en werd vertegenwoordigd Ludwig Caluwé.

"Deze investering is van groot belang om innovatie in de Vlaamse groenteteelt verder te ondersteunen, en wordt niet toevallig in Sint-Katelijne-Waver ingebed, een gemeente die wat deze sector betreft op een rijke ondernemerstraditie kan bogen."

De investeringen betreffen de uitbreiding van en aanpassingen aan serres, innovatieve energie- en waterinstallaties, opstart van een afdeling biologische vollegrondsgroenteteelt, een composteringsunit, een uitbreiding van de loods voor vollegrondsgroenten en aanpassingen aan bestaande loodsen en burelen.

“Zo zijn we in staat om nieuwe uitdagingen en opportuniteiten waar tuinders mee te maken krijgen te ondersteunen, meer bepaald de toenemende vraag naar bioproducten, het sluiten van kringlopen en het valoriseren van reststromen, de omschakeling naar het mobiele gotensysteem in de slateelt, de hogedraadteelt van komkommer, de belichting van vruchtgroenten en nieuwe kasbedekkingsmaterialen”, zegt Raf De Vis, directeur van het proefstation.

Kennispartner

Het proefstation is een belangrijke kennispartner voor de Vlaamse tuinbouwbedrijven. Het vertaalt onderzoeksresultaten snel in concrete innovaties toepasbaar in de praktijk. Het houdt de vinger aan de pols van de praktijk en verzekert een laagdrempelige toegang voor glas- en vollegrondsgroentetelers. “De investering in de serre zal toelaten de onderzoeksvragen van de glasgroentesector aan te pakken, en dus verder te investeren in de toekomst van deze dynamische en innovatieve sector”, aldus minister Van den Heuvel.