Landbouw

1 October 2020

Plattelandstv vliegt over de vallei van de Aa

{beek.boer.bodem} wil in het afstroomgebied van de Aa (Herentals, Kasterlee, Lille en Vorselaar) inzetten op maatregelen die het overstromingsrisico reduceren, de waterkwaliteit verbeteren en landbouwbedrijven klimaatrobuuster maken. Onder andere het zeer natte jaar 2016 en de droogte in 2017 en 2018 maken duidelijk dat het nu tijd is om deze uitdagingen aan te gaan. 

{beek.boer.bodem} inspireert, sensibiliseert en begeleidt landbouwers en natuurbeheerders om op vrijwillige basis stuwtjes te plaatsen in de perceelsgrachten, te experimenteren met andere gewassen, grachten op een andere manier te ruimen,… Bij het realiseren van deze maatregelen blijft een economisch leefbare landbouw behouden en wordt het landschap versterkt. Kortom, maatregelen die het evenwicht tussen landbouw en water verbeteren.  

Bekijk de reportage op Plattelands TV

Algemene maatregelen

 Aanvoer van koolstofrijke materialen 

Fyteauscan 

Gewasrotatie met alternatieve teelten 

Groenbedekkers 

Teeltvrije zone met graskruidmengsel 

Organischestofgehalte monitoren 

Perceelsranden 

Maatregelen op droogtegevoelige gronden

Agrarisch stuwpeilbeheer in perceelsgrachten 

Kruidenrijk grasland 

(omvorming naar) peilgestuurde drainage 

Maatregelen op natte gronden

Herstel van perceelsgrachten 

Grasland in rotatie, kruidenrijker 

Natuurvriendelijke oever

De uitvoering op het terrein wordt gesteund door het landinrichtingsproject Water-Land-Schap, zodat maatregelen deels vergoed kunnen worden. Dit budget is wel beperkt per maatregel, dus wie eerst komt, eerst maalt! Laat van je horen bij interesse om gerichte maatregel(en) te nemen op eigen bedrijf. 

Inschrijven op de nieuwsbrief

* verplicht in te vullen

Selecteer hieronder "Email" om, conform de AVG wetgeving, toestemming te geven om onze nieuwsbrief naar u te versturen.

Je kan te allen tijde uitschrijven via een link onderaan elke e-mail.

We gebruiken Mailchimp als email tool. Door hieronder op "inschrijven" te klikken geef je aan dat je weet dat je gegevens naar Mailchimp worden verzonden ter verwerking. Leer meer over de privacy inspanningen van Mailchimp'.