Landbouw

25 April 2017

PITO Stabroek opent eerste gecertificeerde bioperceel

De provinciale tuin- en landbouwschool PITO Stabroek pakt uit met een eerste biogecertificeerde perceel in de school. Op vrijdag 28 april wordt het 0,37 hectare grote perceel feestelijk ingehuldigd.

Er worden voornamelijk groenten op geteeld. PITO kiest als school bewust om naast de traditionele teeltwijze ook de biologische teelten aan te bieden in het lessenpakket. Zo wil de school landbouw tonen in een breder perspectief en leerlingen de waarden van bio meegeven. Door hen te laten proeven van het bioverhaal zien zij misschien kansen om een toekomst uit te bouwen binnen de agrarische sector zonder de verplichting om enkel op de traditionele manier te werken.

Biologische teelt past volledig binnen het provinciale ISO 14001-concept en bezit de kracht om deze energiebesparende en duurzame visie te inspireren en te versterken.