Landbouw

19 November 2020

Online studienamiddagen over leghennen en vleeskippen

Eind november organiseerde het Proefbedrijf Pluimveehouderij virtuele studienamiddagen over leghennen en vleeskippen.

Kon je er niet bij zijn? Geen probleem, er werd van de webinars opnames gemaakt.

24 november: leghennen

Fijnstof reduceren met perspectie
Naar aanleiding van de onderzoeken naar het effect van de veehouderij op de gezondheid van omwonenden, is het nodig om in gebieden met een hoge stofconcentratie in de buitenlucht, deze concentratie te verlagen. In het gebied van de Gelderse Vallei zijn de provincie Gelderland, de gemeenten en de veehouderijsector een traject gestart om hier invulling aan te geven. Er gebeurden metingen aan technieken die de emissie van fijnstof uit pluimveestallen kan verlagen. Hilko Ellen (WUR) bespreekt de achtergronden van de problematiek en de resultaten van de metingen aan de technieken. Je komt ook meer te weten over de geschatte kosten. 

VLAIO-project LegLanger
Naast voeder is de aankoop van de leghen de belangrijkste kost. Het langer aanhouden van leghennen is dan ook een belangrijke strategie. Vooral zonder kunstmatige rui. Zowel uit duurzaamheidsoverwegingen als om de rendabiliteit op het bedrijf te verhogen. Sarah Teerlynck (ILVO) geeft een korte introductie van het VLAIO-project LegLanger. 

MiteControl: Preventieve aanpak en monitoring rode vogelmijt infestatie op pilootbedrijven in België
De rode vogelmijt veroorzaakt grote economische schade die naar schatting oploopt tot 361 miljoen euro per jaar. In het kader van MiteControl werden drie IPM-strategieën ontwikkeld waarbij de infestatie gemonitord wordt en telkens twee preventieve, niet-chemische behandelingen gecombineerd worden. De behandelingen die worden uitgetest zijn plantaardige additieven, het uitzetten van roofmijten en het toedienen van autovaccins aan de hennen. In totaal worden elf pilootbedrijven verspreid over Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en België opgevolgd gedurende een volledige legronde. Voor elke van de drie Belgische pilootbedrijven is de proef opgestart in juni 2020. Onderzoekers Hanne Nijs en Nathalie Sleeckx van het Proefbedrijf Pluimveehouderij geven ons deze stand van zaken van Interreg-project MiteControl. 

30 november: vleeskippen

Healthy Livestock project: het effect van uitkomstsystemen op kuikenkwaliteit en uitgroei parameters
Binnen het EU-project Healthy Livestock dat als doel heeft de antimicrobiële resistentie terug te dringen, wordt onderzocht of we de weerbaarheid van vleeskuikens kunnen verhogen d.m.v. uitkomstsystemen waar voer en water meteen na uitkomst worden verstrekt. In de eerste proef is gekeken naar het effect van 3 verschillende uitkomstsystemen op de kuikenkwaliteit, uitgroei parameters en slachtkwaliteit. Dr. Roos Molenaar (WUR) presenteert de resultaten van dit onderzoek uitgevoerd op het Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel.

Temperatuurcurve bij vleeskuikens
Welke invloed heeft het verhogen of verlagen van de temperatuur op dierprestaties, strooiselkwaliteit en uitstoot? Op het Proefbedrijf Pluimveehouderij vergeleken we vorige winter verschillende temperatuurcurves.  Onderzoeker Kris De Baere van het Proefbedrijf Pluimveehouderij presenteert de resultaten en geeft enkele opvallende waarnemingen mee.

Haalbaarheid van meerwaardekippen in Vlaanderen
In het demonstratieproject De Andere Kip werd onderzoek gedaan naar een Vlaamse meerwaardekip die een extra segment kan vormen tussen de reguliere kip en de vleeskip. Er werden twee concepten van meerwaardekippen (‘welzijn’ en ‘milieu’) uitgetest en vergeleken met de reguliere kip. Onderzoeker Peter Bleyen van het Proefbedrijf Pluimveehouderij licht de verschillende aspecten en conclusies van het project toe.