Landbouw

27 October 2017

Leerlingen leggen samen met Ludwig Caluwé eerste bouwstenen van het nieuw kantoorgebouw op de Hooibeekhoeve

Vandaag hebben 120 leerlingen uit het secundair onderwijs samen met gedeputeerde Ludwig Caluwé de nieuwe werking van Hooibeekhoeve afgetrapt. Vanaf 2019 resulteert dit in een vernieuwd educatief aanbod en een nieuw kantoorgebouw. “We willen sterker inzetten op de studenten uit het landbouwonderwijs, onze landbouwers van de toekomst”, zegt gedeputeerde Caluwé.

Om de 3.500 jaarlijkse bezoekers beter te ontvangen, investeert provincie Antwerpen bij Hooibeekhoeve in Geel in een nieuw kantoorgebouw met extra ruimte voor educatie en vergaderingen. Een uitgelezen kans om ook het educatieve aanbod van Hooibeekhoeve in een nieuw jasje te steken. Gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé: “Vanaf 2019 wordt het secundair onderwijs onze prioriteit. Momenteel bereiken we - net zoals de meeste landbouwbedrijven - veel gemakkelijker leerlingen uit het kleuter en lager onderwijs terwijl er voor landbouw ook veel leerkansen liggen in het secundair onderwijs, zeker nu met de STEM-richtingen. Met onze vernieuwde educatieve werking willen we daar maximaal op inspelen.”

Meer secundair onderwijs op alle boerderijen

De medewerkers van Hooibeekhoeve gaan zich verdiepen in de leerplannen van het secundair onderwijs en experimenteren met nieuwe educatievormen. "De kennis die daaruit voortvloeit, delen we graag met andere landbouwers. Het is onze ambitie om zoveel mogelijk secundaire scholen op een landbouwbedrijf te krijgen. Daarom werkt Hooibeekhoeve achter de schermen aan een overkoepelende website met alle bezoekboerderijen uit onze provincie." aldus gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé.

Lees ook het artikel in VILT

Kiezen voor duurzaamheid en interactie

Centrale thema in het vernieuwde, educatieve aanbod wordt de duurzame boerderij. Voor de uitwerking kiest Hooibeekhoeve voor interactief onderwijs waarbij de leerlingen zelf aan de slag gaan met proefjes, opdrachten en vraagstukken. Vandaag mochten 120 leerlingen uit de eerste graad van het secundair onderwijs alvast voorproeven. Ze trokken de melkveestal in op zoek naar interessante economische, ecologische en sociale investeringen. In de namiddag konden ze deze investeringen inzetten bij de bouw van hun eigen, duurzame boerderij.

Combinatie van nieuwbouw en renovatie

Om de leerlingen uit het secundair onderwijs (en alle andere bezoekers) beter te ontvangen start Hooibeekhoeve binnenkort met een nieuwbouw en renovatie. Het huidige gebouw krijgt een nieuwe indeling en functie. Het kantoorgebouw wordt omgevormd tot een educatieruimte met plaats voor actief hoekenwerk en een ICT-lokaal. Het sanitair wordt aangepast en uitgebreid en er komen leslokalen bij voor het landbouwonderwijs. Aan de achterzijde wordt een nieuwbouw opgetrokken met plaats voor vergaderzalen, een polyvalente ruimte en kantoren.

Energiezuinige en duurzame uitbreiding

Hooibeekhoeve en provincie Antwerpen kiezen doelbewust voor een energiezuinige en duurzame uitbreiding, die voldoet aan de definitie van een BEN-gebouw. “Vanaf de eerste plannen hebben we nagedacht over het optimale comfort van de bezoekers en de medewerkers. Met behulp van 3D-software werd het verloop van de binnentemperatuur gesimuleerd. Op basis van deze informatie werd de inplanting van de ramen, het type beglazing en de nodige zonnewering vastgelegd. Om het energieverbruik te beperken voorzien we voor de verwarming een lucht-water warmtepomp in combinatie met een condenserende ketel. Voor de verlichting kiezen we voor LED-verlichting met een daglichtsturing. Verder hebben we ook eisen gesteld aan het isolatiepakket en de luchtdichtheid van de gebouwschil”, aldus gedeputeerde Ludwig Caluwé bevoegd voor Landbouw en Infrastructuur.

Binnenkort start de bouw van het nieuwe kantoorgebouw. Tot 2019 sluit Hooibeekhoeve dan ook zijn deuren voor leerlingen en bezoekers. Landbouwers en landbouwstudenten kunnen gedurende de werkzaamheden nog wel steeds terecht op het melkveebedrijf.