Landbouw

25 August 2017

Hooibeekhoeve breidt uit met polyvalente zalen en extra kantoorruimte

Hooibeekhoeve in Geel ontvangt jaarlijks meer dan 3.500 bezoekers. Om al deze bezoekers beter te ontvangen, investeert provincie Antwerpen in een nieuw educatief centrum en kantoorruimte. De werkzaamheden aan de Hooibeekhoeve starten dit najaar. Het vernieuwde gebouw zal een jaar later, in het najaar van 2018, in gebruik genomen worden.

Landbouwers komen op de Hooibeekhoeve in Geel langs voor een proefveldbezoek, studiedag of infosessie. Landbouwstudenten volgen er hun praktijkles. Scholen en verenigingen genieten er van een dagje op het platteland met een boerderijbezoek, huifkartocht of boerenpicknick. Om al deze bezoekers beter te ontvangen, start Hooibeekhoeve dit najaar met de bouw van een nieuw educatief centrum en kantoorruimte.

Gedeputeerde bevoegd voor Landbouw en Infrastructuur Ludwig Caluwé: “De Hooibeekhoeve is gekend en geliefd bij scholen, verenigingen en landbouwers. De afgelopen jaren zijn de bezoekersaantallen enorm gestegen. Het huidige gebouw is hier niet op voorzien: bezoekers eten hun boterhammen in de vergaderzaal, de educatieve panelen staan in de gang en het aantal toiletten is beperkt. Bovendien is ook het aantal werknemers op Hooibeekhoeve toegenomen. We willen Hooibeekhoeve nog meer profileren als het onderzoeks- en educatiecentrum voor de landbouwsector en dat vereist ook moderne en toegankelijke bezoekers- en congresinfrastructuur.”

Lees hier het persartikel

Combinatie van nieuwbouw en renovatie

Het huidige gebouw krijgt een nieuwe indeling en functie. De huidige kantoorruimte wordt omgevormd tot een educatieruimte met vertelhoek voor kleuters, actief hoekenwerk voor lager onderwijs en een ict-lokaal voor het secundair onderwijs. Het sanitair wordt aangepast en uitgebreid en er komen leslokalen bij voor het landbouwonderwijs. Aan de achterzijde wordt een nieuwbouw opgetrokken met plaats voor vergaderzalen, een polyvalente ruimte en kantoorruimte.

Energiezuinige uitbreiding

Hooibeekhoeve en provincie Antwerpen kiezen doelbewust voor een energiezuinige en duurzame uitbreiding, die voldoet aan de definitie van een BEN-gebouw. “Vanaf de eerste plannen hebben we nagedacht over het optimale comfort van de bezoekers en de medewerkers. Met behulp van 3D-software werd het verloop van de binnentemperatuur gesimuleerd. Op basis van deze informatie werd de inplanting van de ramen, het type beglazing en de nodige zonnewering vastgelegd. Ook aan de beperking van het energieverbruik hebben we veel aandacht besteed. Voor de verwarming voorzien we een lucht-water warmtepomp in combinatie met een condenserende ketel. Voor de verlichting kiezen we voor LED-verlichting met een daglichtsturing. Verder hebben we ook eisen gesteld aan het isolatiepakket en de luchtdichtheid van de gebouwschil*”, aldus de gedeputeerde bevoegd voor Landbouw en Infrastructuur Ludwig Caluwé.

(*Onder het gebouwgeschil wordt het geheel van wanden, die het beschermde volume begrenzen, begrepen: muren, vloeren, daken, vensters, enz…)

Tijdelijke sluiting voor vergaderingen en boerderijbezoeken

De bouw van het nieuwe educatieve centrum en de kantoorruimte, die in het najaar van 2017 start, zal een jaar later klaar zijn. Tot dan zal Hooibeekhoeve zijn werking deels moeten stopzetten. De vergaderzalen zijn nog beschikbaar tot vrijdag 1 september 2017. Boerderijbezoeken kunnen nog doorgaan tot de herfstvakantie. Nadien gaan de poorten tijdelijk dicht. Wil je nog een bezoek of vergadering inplannen? Neem dan contact op met Hooibeekhoeve op hooibeekhoeve@provincieantwerpen.be of bel 014 85 27 07.