Landbouw

1 October 2020

Heb jij mais in gebiedstype 2 of 3 en wil je mee een vergelijking maken tussen 2 groenbedekkers?

Vergelijk groenbedekkers na mais

Hooibeekhoeve en de andere partners van het demoproject Functioneel inzetten van groenbedekkers bij mais zoeken nog extra deelnemers in de provincie Antwerpen. Zie jij het zitten om op jouw percelen de vergelijking te maken tussen 2 groenbedekkers?

Reageer dan voor 10 oktober op deze oproep!  

Voordelen voor landbouwers

Vanggewassen zorgen voor opbouw van organische stof in de bodem en verbetering van de bodemstructuur. Een hoger organisch stofgehalte betekent een verhoogde sponswerking van het perceel: water wordt beter opgenomen, waardoor er minder plassen op het veld blijven staan. Het water blijft ook langer beschikbaar, waardoor het risico op droogtestress daalt.

De stikstof die vastgelegd is in de biomassa komt tijdens het volgende teeltseizoen weer vrij. Dit draagt dan weer bij aan de bemesting in de volgteelt. Niets dan voordelen dus! Binnen dit demonstratieproject gaan we op zoek naar de beste momenten om de groenbedekker in te zaaien, bestuderen we verschillende groenbedekkers en mengsels en vergelijken we mogelijkheden van groenbedekkers bij korrelmais en snijmais. 

Wie meedoet, krijgt gratis begeleiding en zaaizaad voor de groenbedekker. 

Doe mee aan dit project!