Landbouw

27 April 2017

Gouverneur Cathy Berx en deputatie ontvangen Puurse asperges uit volle grond

De Grootmeesters van het Grafelijk Genootschap van de Klein-Brabantse Asperges overhandigden de eerste Vlaamse, witte asperges aan gouverneur Cathy Berx, aan de gedeputeerden en aan provinciegriffier Danny Toelen. De gouverneur, de provinciegriffier en gedeputeerden Luk Lemmens, Ludwig Caluwé, Inga Verhaert, Bruno Peeters, Peter Bellens en Rik Röttger zijn blij met dit gezonde geschenk.

De Grootmeesters van het Grafelijk Genootschap van de Klein-Brabantse Asperges, de heren Louis Cools, Ludo Ivens en Ludo Daelemans, dragen speciaal voor deze bijzondere gelegenheid hun traditionele klederdracht. De Puurse schepen van evenementen Hilde Van der Poorten, ereschepen Harry Beuckelaers en het afdelingshoofd vrije tijd en samenleven van de gemeente Puurs Pieter Van Keymeulen wonen de ceremonie bij.

Het is al langer geweten dat Puurs de bakermat is van de Vlaamse, witte asperges. Op dit persmoment krijgt deze edele groente de aandacht die ze verdient. www.aspergefestival.be

Op zondag 30 april wordt gouverneur Cathy Berx om 16.30 uur tijdens het Aspergefestival geridderd in het Grafelijk Genootschap van de Klein-Brabantse Asperges. Na de riddering op het Dorpshart krijgen alle ridders een nieuwe bronzen plaket. www.725puurs.be