Landbouw

28 November 2016

Glastuinbouwloket gaat telers met bouwplannen adviseren

De provincie Oost-Vlaanderen gaat een glastuinbouwloket oprichten om glastuinbouwers te begeleiden bij het vernieuwen of uitbreiden van hun bedrijf. “Bij een bouwproject zijn er heel wat aandachtspunten tussen plan en realisatie. Het glastuinbouwloket helpt om ideeën te analyseren en in een ruimere context te plaatsen”, legt CD&V gedeputeerde van Landbouw Alexander Vercamer uit. Het loket zal geenszins een studiebureau of architect vervangen, het biedt vooral de mogelijkheid om een dossier te versterken en te anticiperen op mogelijke knelpunten.

Ondernemers die beslissen om uit te breiden of te vernieuwen, willen liefst zo snel mogelijk starten met hun bouwproject, weet de provincie. “Alleen lijkt dit in de praktijk niet zo evident. Het glastuinbouwloket wil de knelpunten, kansen en uitdagingen zo goed mogelijk in kaart brengen en suggesties geven om het vergunningendossier te onderbouwen. Het kan ook helpen bij communicatie naar de buurt of de gemeente”, zegt landbouwgedeputeerde Vercamer.

Bron VILT

Hij wijst erop dat het loket zich niet zal bezighouden met studiewerk of met de samenstelling van een dossier. Het gaat om trajectbegeleiding waar altijd nog een studiebureau of architect voor nodig is. “Het is ook geen garantie op een vergunning. Het biedt vooral de mogelijkheid om een bouwdossier sterker te maken”, klinkt het.

In Oost-Vlaanderen telen vandaag ruim 350 bedrijven gewassen in serres. Het gaat vooral om sierteeltproducten zoals de azalea en om groenten zoals tomaten, paprika en sla. De glastuinbouw is een dynamische sector die voortdurend in verandering is. Regelmatig worden kleinere bedrijven stopgezet. Af en toe wordt een nieuw bedrijf opgericht of een serre uitgebreid.