Landbouw

17 December 2020

Gedeputeerde Monique Swinnen geeft fakkel door

CD&V gedeputeerde van Vlaams-Brabant Monique Swinnen heeft haar laatste provincieraad achter de rug. “Ik kan zeker met trots terugkijken op wat er allemaal is kunnen gebeuren in die tijd”, reageert ze.

Dat Monique Swinnen 14 jaar lang de bevoegdheid Landbouw voor haar rekening nam, is geen toeval. Tot aan haar intrede in de deputatie was ze jarenlang actief binnen KVLV, waaronder ook heel wat jaren als directeur.

Een aantal typische Vlaams-Brabantse producten schoof ze als gedeputeerde op de voorgrond. Denk maar aan aardbeien die in de bloemetjes werd gezet tijdens de ‘Dag van de Aardbei’, of aan witloof. In de haar zo kenmerkende stijl liet Swinnen op 10 jaar tijd meer dan 200.000 lagere schoolkinderen kennismaken met de witloofteelt via ‘Wimmeke Witloof’ en de witloofboxen.

Ook traditionele teelten als hop en Schaarbeekse krieken kregen tijdens haar mandaat als landbouwgedeputeerde heel wat aandacht en trachtte ze terug onder de aandacht van de Vlaams-Brabantse land- en tuinbouwers te brengen. Maar ook voor innovatieve teelten als quinoa, goudsbloem, zoete aardappel of zeekool, had ze oog. Recent werd ook nog een proefveld voor boslandbouw aangeplant.

Onder haar bevoegdheid ondergingen ook de Vlaams-Brabantse proefcentra in Herent en Pamel een metamorfose. Het Herentse proefcentrum fuseerde met de Nationale Proeftuin voor Witloof vzw en ging verder onder de naam Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant. Het proefcentrum in Pamel werd vlak voor haar vertrek uit de deputatie nog omgevormd tot Provinciaal Plattelandscentrum Peerenbosch.

BRON: Vilt