Landbouw

8 October 2021

De tweede vrijdag van oktober is Wereldeidag!

In het provinciale Proefbedrijf Pluimveehouderij werden er tussen 1 januari 2021 en 15 september 6,25 miljoen eieren geraapt uit de leghennenstal. De 29000 leghennen zijn nu 85 weken oud en leggen ongeveer 21500 eieren per dag.

De eieren worden gesorteerd op grootte en gecontroleerd op breuken en bevuiling. Propere en intacte eieren zijn dan ook langer houdbaar. Na ophaling door de eierhandelaar worden de bruine eieren tafeleieren. De witte worden vaak verwerkt tot eiproducten zoals mayonaise. Belangrijke pijlers bij het praktijkonderzoek in de leghennenstal van het Proefbedrijf Pluimveehouderij zijn betere voeding en volksgezondheid, verantwoord investeren, beter dierenwelzijn en –gezondheid, minder impact, uitstoot en hinder en zuiniger omgaan met grondstof en energie.